Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2023, sobota
 

Expert odvetvia kriminalistická chémia, toxikológia

Slovenská Ľupča, 14. 09. 2022

Oznámenie o voľnom funkčnom mieste experta odvetvia kriminalistická chémia, toxikológia  odboru prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie Slovenská Ľupča Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

 

oddelenie prírodovedného skúmania odboru prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie Slovenská Ľupča

 

Funkcia:                                          expert

Charakter práce:                           3851

Platová trieda:                                7 – 1 259,00 €

Rizikový príplatok:                        G – 33,50 €

Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí:

                                                                66,50 €      

Príspevok na bývanie:                   C – 50,00 €

Kvalifikačné predpoklady:           VŠ II. – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

Plánovaná hodnosť:                      major

 

 

Predpoklady na výkon funkcie:

a)    vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (chemický smer – odbor analytická chémia, fyzikálna chémia, organická chémia)

 

Iné požiadavky:

a)    znalosť práce s PC (MS Windows, MS Office),

b)   znalosť svetového jazyka (angličtina výhodou),

c)    vodičský preukaz skupiny „B“ („C“ výhodou),

d)   pozorovacie, rozlišovacie a analytické schopnosti,

e)    spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť,

f)    pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,

g)   dobré organizačné a komunikačné schopnosti,

h)   kvalitný písomný prejav,

i)     slovenské štátne občianstvo,

j)     bezúhonnosť,

k)   výborný zdravotný stav.

 

Predpoklady na funkciu budú overené odborným testom a osobným pohovorom.

 

Stručný popis služobnej činnosti obsadzovanej funkcie:

- výkon expertíznej činnosti v odbore Kriminalistika odvetvie kriminalistická chémia, kriminalistická toxikológia,

- v odôvodnených prípadoch účasť na obhliadke miesta činu a ostatných procesných úkonoch,

- účasť na súdnych pojednávaniach,

- aplikácia nových pracovných postupov a metód skúmania,

- spolupráca s vedecko-výskumnými a forenznými pracoviskami doma i v zahraničí,

- zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných seminároch, konferenciách a školeniach, publikačná činnosť.

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

a)    písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu,

b)   štruktúrovaný životopis,

c)    motivačný list,

d)   písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom realizácie výberu uchádzača.

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokumentami je potrebné doručiť na adresu: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, odbor prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie Slovenská Ľupča, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča do 30.09.2022 alebo naskenovanú na e–mailovú adresu TA.13G4@TG3SD.1SRAFLG4@ alebo TA.13G4@S1F1SDHD.S3SJHJ@ , tel. kontakt 0961606300, príp. 0961606301.