Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2023, sobota
 

Starší referent laborant oddelenia prírodovedného skúmania odboru prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie Košice Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ

Košice, 02. 11. 2022

Starší referent laborant                                   oddelenia prírodovedného skúmania                   odboru prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie Košice Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ

 

Názov služobného úradu
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Druh štátnej služby

prípravná, po splnení kritérií stála štátna služba (podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov)

Obsadzovaná funkcia
starší referent laborant oddelenia prírodovedného skúmania odboru prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie Košice Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ

(plánovaná hodnosť: nadporučík)

Hlavná pracovná náplň

-  výkon odborných činností laboranta v odvetví kriminalistickej v odvetví kriminalistickej chémie, kriminalistickej toxikológie a kriminalistickej požiarnej chémie,

-  príjem, evidencia a skladovanie rôznych vzoriek,
-  príprava analytických vzoriek,

-  vykonávanie chemických analýz s požiadavkou stredoškolského vzdelania podľa predpísaných metód a vyhodnocovanie ich výsledkov vrátane štatistického spracovania,
-  bežné práce v chemickom laboratóriu (evidencia a skladovanie chemikálií, umývanie skla, príprava roztokov a pod.),
-  participácia na riešení čiastkových výskumných a vývojových úloh podľa pokynov príslušných expertov,

-  obsluha zložitých analytických zariadení,

-  zaobchádzanie s omamnými, psychotropnými a jedovatými látkami,

-  zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na vedeckých a odborných seminároch,  konferenciách a školeniach,

-  administratívne práce.

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 8, 041 02 Košice

Počet obsadzovaných miest
1

Platové náležitosti

platová trieda: 4 + príslušné príplatky podľa zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov - hrubá mzda 1. 377,- EUR (bez započítateľnej odbornej praxe)

 

Požiadavky na uchádzača

Kvalifikačné predpoklady

- ukončené odborné stredoškolské vzdelanie - stredná zdravotnícka školaalebo stredná priemyselná škola chemická

- znalosť práce s PC (MS Windows, MS Office),

- skúsenosti v oblasti práce v laboratóriu vítané,

- ovládanie anglického jazyka slovom a písmom na dobrej úrovni,

- bezúhonnosť,

- slovenské občianstvo,

- dobrý zdravotný stav,

- prax v laboratóriu minimálne 5 rokov,

- uchádzač musí spĺňať všetky podmienky uvedené v § 14 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov    

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti

-       vodičský preukaz skupiny „B“,

-       spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť,

-       pragmatický a vyrovnaný postoj k úlohám, pracovnému zaťaženiu, odolnosť voči záťaži a stresu,

-       dobré organizačné a komunikačné schopnosti,

-       kvalitný písomný prejav.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-       žiadosť o prijatie do služobného pomeru,

-       štruktúrovaný životopis,

-       súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR).

 

Na základe vyhodnotenia zaslaných žiadostí a dokladov bude realizovaný výber do prijímacieho konania.

Vybraný uchádzač postúpi do prijímacieho konania príslušníka Policajného zboru.

 

Požadované doklady zašlite najneskôr do 13. novembra 2022 elektronicky na emailovú adresu: TA.13G4@STZYLP3F.1SRAFLG4@

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Ondrejka, tel.: 09619 63005