Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2022, piatok
 

Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?

Bratislava, 28. 11. 2019

pribinova (1)

Jedným z hlavných cieľov protikorupčnej politiky je vytvárať efektívne a účinné riešenia na  zmenšovanie priestoru pre korupciu. Čo však robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi takúto protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní? Odpovede na tieto a ďalšie otázky odzneli na novembrových vzdelávaniach k téme Ochrana oznamovateľov.

Vzdelávania k problematike Ochrana oznamovateľov (podľa zákona 54/2019 Z. z.) zorganizoval protikorupčný tím odboru prevencie kriminality (ďalej len „OPK“) kancelárie ministra vnútra SR na čele s protikorupčným koordinátorom Ministerstva vnútra SR a zároveň riaditeľom OPK Jozefom Halcinom.

Prvé školenie pre členov protikorupčnej pracovnej skupiny rezortu vnútra a koordinátorov Informačných kancelárií pre obete trestných činov (Národný projekt) sa konalo v budove MV SR na Drieňovej ulici. Absolventi tohto vzdelávania ohodnotili prednášku pozitívne, o čom svedčí aj fakt, že vznikla požiadavka na druhé kolo.

školenieFoto: Zľava J. Halcin, T. Kovařík a riaditeľka Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Alexandra Kapišovská

Tým bolo ďalšie vzdelávanie, ktoré prebehlo v spolupráci so Sekciou personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR, určené zamestnancom rezortu vnútra pôsobiacim na jednotlivých útvaroch hlavnej budovy MV SR na Pribinovej ulici.

Vzdelávania viedol a zároveň lektoroval generálny riaditeľ Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR Peter Kovařík. Zamestnancov ministerstva upovedomil o platnosti spomínaného zákona, oboznámil ich o postupoch pri oznamovaní korupcie v rámci MV SR – ako podávať oznámenie, ako sa uskutočňuje preverovanie a následné vybavenie oznámenia. Dôležitým bodom prednášky bola časť o poskytovaní ochrany osobám, ktoré sú napríklad v pracovno-právnom vzťahu a oznamujú protispoločenskú činnosť a kedy o ňu ako oznamovatelia môžu požiadať.

skolenieFoto: Prvé školenie na Drieňovej ulici

Školiteľ tiež „rozmenil na drobné“ pojem kvalifikované oznámenie, t. j. také, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchateľa. Ministerstvo vnútra SR má pre tento účel vypracované nariadenie o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: TU