Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2022, utorok
 

Až 52 % Slovákov má dojem, že korupcia za posledné 3 roky stúpla

Brusel, 03. 07. 2020

Korupcia, prevencia korupcie, mechanizmy pre zníženie rizika korupcie či riadenie korupčných rizík sú témy, ktorými sa pravidelne zaoberá Európska komisia. Najnovší špeciálny prieskum verejnej mienky Eurobarometer sa uskutočnil v decembri 2019 a bol zverejnený v júni 2020. V rámci členských štátov Únie vytvoril jeden z obrazov vnímania a posudzovania, názorov, stotožnenia sa či odmietania korupcie so záverom, že občania dvadsiatich štyroch krajín sa domnievajú, že korupcia je v ich krajine široko rozšírená.

Respondenti prieskumu mali možnosť vyjadriť sa k vnímaniu korupcie (1), ku korupcii v podnikaní (2), k skúsenostiam s korupciou všeobecne a v zdravotníctve (3) a k nahlasovaniu korupcie (4).

Na otázku „Nakoľko rozšírený je podľa vás problém korupcie v našej krajine?“, až v 87 %-ách odpovedí respondentov zo Slovenska jednoznačne prevláda vyjadrenie, že problém korupcie je „celkovo rozšírený“ a až 52 % respondentov má dojem, že miera korupcie sa na Slovensku za posledné tri roky zvýšila.

barometerNa to, aby boli správnym smerom vedené preventívne aktivity, vzdelávania, zvyšovanie povedomia, ale tiež opatrenia, je východiskovým aj poznanie, či a ako korupcia ovplyvňuje život ľudí (Slovákov). Osobné rozhovory v celkovom počte 1 038 Slovákov ukázali, že s tvrdením „korupcia ovplyvňuje náš každodenný osobný život“ súhlasí 41 %, nesúhlas vyjadrilo 48 % a v 11 %-ách sa respondenti rozhovorov nevedeli vyjadriť.

V prípade záujmu máme možnosť detailnejšie nahliadnuť na informácie z prieskumu o korupcii tu: Výsledky špeciálneho prieskumu Eurobarometer.

Z celého prieskumu vyplýva, že je naďalej potrebné pozitívne ovplyvňovať verejnosť/občanov, komunikovať s nimi o príčinách korupcie a informovať ich o uskutočňovaných a plánovaných krokoch, ktoré sa uberajú smerom spolupráce v rámci rezortu, medzirezortnej spolupráce či spolupráce s verejnosťou. Preventívne aktivity budú mať zmysel vtedy, ak to, čo občanov znepokojuje, bude prioritou pri  ich  uskutočňovaní.