Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. október 2022, štvrtok
 

Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie kriminality? Prihláste sa do národného kola ECPA 2021

05. 08. 2021

eucpn-logo-nove

Každoročná Európska cena za prevenciu kriminality a konferencia o najlepšej praxi (ECPA and BPC) sa tento rok uskutoční 8. a 9. decembra 2021 v Ľubľane. Témou slovinského predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je Šikanovanie a násilie medzi maloletými (online aj offline).

Máte záujem o účasť?

Účasť na ECPA je otvorená pre akýkoľvek projekt, iniciatívu alebo balík opatrení. Cieľom projektu musí byť zníženie kriminality a strachu z kriminality v rámci stanovenej témy. Príspevky môžu pochádzať napríklad od štátnej správy, miestnej samosprávy, vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií, cirkví, športových klubov, mládežníckych organizácií atď. Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2021 postupuje výherca národného kola.  

Váš projekt musí spĺňať niekoľko záväzných kritérií:

  • projekt musí byť zameraný na prevenciu a/alebo znižovanie každodennej kriminality a strachu z kriminality v rámci témy Šikanovanie a násilie medzi maloletými (online aj offline);
  • obdobie, počas ktorého bol projekt realizovaný, musí byť riadne vyhodnotené v zmysle jeho dosahu na zníženie kriminality. Projekt by mal mať naplnenú väčšinu alebo všetky svoje ciele;  
  • projekt má byť  podľa možnosti inovatívny a zahŕňať nové metódy alebo prístupy;
  • za výhodu sa považuje, ak je projekt založený na spolupráci viacerých subjektov/partnerov;
  • projekt je možné realizovať organizáciami a skupinami v iných členských štátoch.

Víťaz medzinárodného kola získa finančnú odmenu vo výške 10 000 €.

Účastníkom, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste,  bude poskytnutá finančná odmena vo výške 5 000 €.

Medzinárodnému kolu predchádza národné kolo súťaže, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto realizuje alebo realizoval projekt zameraný na stanovenú tému.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do

14. septembra 2021

formou prihlášky (vyplneného formulára) elektronicky na TA.13G4@S1F3LS2.SLKYD@ a zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na: TA.13G4@S1F3LS2.SLKYD@.