Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Deti, mládež a bezpečnejší internet

06. 03. 2020

Vplyvy digitálnych technológií na každodenný život sú neodškriepiteľné v kladnom aj negatívnom slova zmysle. Pravidelný prístup na internet má viac ako 4,5 miliardy obyvateľov po celom svete, preto je dôležité poznať jeho nástrahy, ktoré striehnu nielen na nás, ale predovšetkým na naše deti.

Pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet (8. február) sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom „Digitálne občianstvo očami mladých“ pod záštitou slovenskej mimovládnej organizácie digiQ a platformy Európska rada pre digitálne dobro (European Council for Digital Good, ďalej len „EuCDG“), vytvorenej na posilnenie hlasu mládeže pre zdravší, múdrejší a bezpečnejší internet.

Cieľom tejto medzinárodnej konferencie bolo priblížiť pohľady mladých ľudí na otázky týkajúce sa predovšetkým bezpečného internetu, ale aj hrozieb, ktoré na nás a predovšetkým na deti a mládež v súčasnej technologickej dobe číhajú. Predstavená bola aj „Agenda 2020 pre múdrejší internet pre deti“ (prostredníctvom infografiky) ako kompilácia šestnástich najzásadnejších tém v oblasti digitálnych hrozieb. Tvorili ju najskúsenejší internetoví užívatelia – mladí ľudia z EuCDG a 35 krajín sveta, medzi ktorými malo vďaka digiQ svoje zastúpenie aj Slovensko.

Je potrebné podotknúť, že rodičia sú často menej „digitálne gramotní“ ako ich deti, preto sme sa rozhodli pripraviť pre vás Základný slovník sociálnych sietí pre každého rodiča, ktorý bude na našej stránke už čoskoro dostupný.

detiFoto: Európska sieť pre prevenciu kriminality

A teraz pár faktov z EU Kids Online 2020, výskumu zameraného na deti vo veku od 9 do 16 rokov:

  • 72 % slovenských detí využíva internet v mobilných telefónoch na dennej báze (aj viackrát za deň);
  • medzi najčastejšie aktivity detí na internete patrí (mohli vybrať viac odpovedí) činnosť na sociálnych sieťach (62 %), chatovanie s rodinou a priateľmi (46 %), sledovanie videí (43 %),  robenie domácich úloh s pomocou internetu (41 %), vyhľadávanie správ na internete (19 %);
  • 34 % detí komunikovalo s cudzím človekom/ľuďmi na sociálnych sieťach a 17 % sa osobne stretlo s cudzou osobou, ktorú spoznali online;
  • priemerný čas strávený na internete je 145 minút, čo je takmer dve a pol hodiny denne;
  • 82 % detí činných na internete dokáže bez problémov nainštalovať/stiahnuť aplikáciu do telefónu.

deti

Je preto namieste uvedomiť si, že okrem chatovania s priateľmi na internete môžu deti naraziť aj na nevhodný obsah alebo správanie iných, často neznámych osôb, ktoré môžu prejavovať predátorské správanie voči maloletým. Podľa európskeho priemeru, v uplynulom roku dostalo 22 % detí aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom, 21 % detí bolo vystavených seba poškodzujúcemu a 10 % samovražednému obsahu. Ďalej, 54 % slovenských detí má tendenciu zveriť sa s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 % rodičovi a 22 % by o svojej skúsenosti radšej nepovedalo nikomu.

Radi by sme poznali váš názor na to, čo vnímate ako najväčšiu hrozbu spojenú s používaním internetu vo vzťahu k deťom a mladistvým. Prostredníctvom hlasovania na Facebooku Prevencia kriminality môžete vybrať tematické okruhy, o ktorých by ste sa chceli dozvedieť viac aby ste vy aj vaše deti boli odolnejší voči online nástrahám. Do vami zvolenej problematiky vás budeme priebežne podrobnejšie zasväcovať a informovať o možnostiach preventívnych riešení.