Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Informačná kancelária pre obete v Žiline otvorená

01. 03. 2019

Tím Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, spustil ďalšiu informačnú kanceláriu pre obete trestných činov, tentoraz v Žiline.

Dňa 27. februára 2019 bola otvorená štvrtá z ôsmich krajských informačných kancelárií na Okresnom úrade Žilina. Aktivity budú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov.

:)

Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo pracovné stretnutie prizvaných subjektov v rámci Žilinského kraja, ktoré viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. Cieľom stretnutia so zástupcami samosprávy, štátnej správy a mimovládnych organizácií bolo nielen informovať o Národnom projekte, ale tiež diskutovať o návrhoch, ktoré by viedli ku koordinovanému systému spolupráce kontaktných bodov v problematike služieb pre obete v kraji.

:)

Ako uviedol Jozef Halcin: „Pilotné poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste - formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom.“ Kontaktné body zriadené v každom krajskom meste poskytujú občanom viaceré služby. Ide o špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo či právne usmernenie a podporu. Cieľom projektu je okrem vytvorenia kontaktných bodov aj zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Kontaktné body sú tak nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.

Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu. Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.