Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov pomáhajú v každom kraji na Slovensku

09. 05. 2023

Ministerstvo vnútra štartuje komunikačnú kampaň na osvetu existencie rezortom zriadených informačných kancelárii. Informačné kancelárie (IK) pre obete trestných činov fungujú v ôsmich krajských a ôsmich okresných mestách na Slovensku, pričom poskytujú občanom podporu už štvrtý rok. V najbližších týždňoch na sociálnych sieťach rezortu vnútra nájdete  praktické informácie o pomoci, ktorú vám môžu poskytnúť. Začíname s komplexnými informáciámi o IK s prihliadnutím na skúsenosti informačnej kancelárie v Bratislavskom kraji.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sa stali bezpečným a vyhľadávaným miestom občanov, ktorí sa ocitli v náročnej, často život ohrozujúcej životnej situácii, nevedia si rady a potrebujú poradiť, nasmerovať, či získať viac informácií pre riešenie svojho problému.

Tisíc je číslo obetí, ktorým každoročne IK pomáhajú. Toto číslo zahŕňa skutočné osudy ľudí, ktorí našli odvahu podeliť sa so svojimi starosťami s pracovníkmi, ktorí im poskytli a naďalej poskytujú základné informácie, pomôžu zorientovať sa v ich náročnej situácii a nasmerujú ich na pomáhajúce subjekty. To všetko diskrétne a bezplatne. Pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Bratislava boli napr. požiadaní o pomoc vo veci sexuálneho obťažovania žiakov pedagógom.

Pracovníci informačných kancelárií poskytujú pomoc obetiam rôznych trestných činov, od majetkovej a ekonomickej kriminality až po násilné či sexuálne trestné činy, priestupky a občiansko-právne problémy. Ich pomoc je zameraná najmä na obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov občanov iných krajín nachádzajúcich sa na území SR v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. 

Obeťami sexuálnych trestných činov sú aj deti a mládež 

IK v Bratislave pomohla aj detských obetiam sexuálnych trestných činov. Šlo o prípad, pri ktorom boli pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Bratislava  požiadaní o pomoc vo veci sexuálneho obťažovania žiakov v školskom prostredí. Jedna z obetí vyhľadala pracovníkov IK a zdôverila sa s problémom v čase, kedy už danú školu nenavštevovala. Na základe tohto kontaktu sa na pracovníkov IK BA začali s rovnakým zážitkom obracať ďalšie obete. Všetkým boli poskytnuté informácie o ich právach z hľadiska ich postavenia ako obetí TČ, poskytnuté im bolo tiež právne usmernenie a sprostredkovaná psychologická pomoc, ktorú samotné obete využili viackrát, kým bol prípad objasnený políciou. Pracovníci IK BA v danej veci disponujú spätnou väzbou o tom, že páchateľ bol uznaný vinným, k veci sa priznal a bol aj právoplatne odsúdený.

Informačná kancelária v Bratislave od svojho vzniku pomohla takmer 800 občanom

Všetky informačné kancelárie pomohli cca 3 200 občanom. V 1 406 prípadoch intervenovali pri občanoch vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 052 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 47 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 680 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. 

Infografika

Bratislavské pracovisko IK od roku 2019 do mája 2023 pomohlo 760 občanom. V 37 prípadoch deťom a mládeži do 18 roku života. V 414 občanom vo veku od 18 do 60 rokov, v 281 prípadoch seniorom vo veku nad 60 rokov, v 28 prípadoch osobám  bez uvedenia veku.  Pracovníci IK BA pomohli aj obetiam podvodov na senioroch, šikanovania, nenávistných prejavov, obchodovania s ľuďmi, ako aj občanom pochádzajúcich z Ukrajiny - obetiam vojnových zločinov, obetiam domáceho násilia, a poskytli nasmerovanie aj občanom v oblasti susedských a občiansko-právnych sporov.

Informačné kancelárie ponúkajú aj preventívne vzdelávacie aktivity, V Bratislavskom kraji ich absolvovalo takmer 15-tisíc účastníkov 

Informačné kancelárie neponúkajú len pomoc obetiam trestných činov, ale aj vzdelávacie preventívne aktivity pre seniorov, deti a mládež. Bratislavská IK a jej detašované pracovisko v Malackách je jedným z najvyťaženejších pracovísk, na ktoré sa s požiadavkou o besedy obracajú školy. Ako prvá začala tiež realizovať workshopy výmeny skúseností, na ktorých pracovníci poskytujú svoje poznatky psychológom, školským podporným tímom a pedagógom. Počet zrealizovaných preventívnych vzdelávacích  aktivít po celom Slovenskuje 2 613 pre 70 220 účastníkov, pričom Bratislavský kraj uskutočnil  492 aktivít pre 14 650 účastníkov.

Ak sa človek stal obeťou trestného činu, alebo má záujem o informácie, môže informačnú kanceláriu navštíviť aj v rámci Dňa otvorených dverí Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Bratislava v Klientskom centre na Tomášikovej 46 dňa 11.5.2023 v čase od 8:00 do 15:00 h. Občanovi pracovníci poskytnú potrebné informácie a podporu, ktorú  potrebuje.

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.