Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2024, streda
 

Informačnú kanceláriu pre obete trestných činov v Trnave vyhľadávajú najmä ľudia v produktívnom veku

22. 05. 2023

Tretím predstavovaným pracoviskom informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK) je v rámci osvetovej kampane MV SR „Tisíc dôvodov pomoci“, informačná kancelária v Trnave. Snahou kampane je upozorniť obete a potenciálne obete trestných činov na možnosti dostupnej pomoci, ktorú nájdu v 16 pracoviskách po celom Slovensku. IK prostredníctvom rozmanitých, anonymných a bezplatných služieb pomôže každoročne viac než tisícke klientom.

 

IK predstavujú prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi, s cieľom vytvoriť a poskytnúť podporné služby na verejne prístupných a známych miestach.Od roku 2019 do dnešných dní pomohli všetky IK už 3 218 občanom. V 1 417 prípadoch pracovníci poskytli pomoc občanom vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 058 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 51 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 691 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Z celkového počtu klientov bolo 1 226 mužov, 1 987 žien a 5 detí.

 

Trnavskú IK vyhľadávajú prevažne občania v produktívnom veku 

Informačnú kanceláriu v Trnave a jej detašované pracovisko v Dunajskej Strede od roku 2019 do týchto dní (máj 2023) vyhľadalo 330 občanov. V 170 prípadoch šlo o občanov vo veku od 18 do 60 rokov, v 108 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov (z toho 68 žien), v 51 prípadoch bez uvedenia veku. Zo všetkých klientov IK Trnava prevažujú ženy (179). Rovnako ako pracovníci IK na celom Slovensku, aj pracovníci IK Trnava poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí podvodov na senioroch až po domáce násilie. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov.

Ako príklad uvedieme jeden z mnohých príbehov IK:

Na IK sa obrátila 67-ročná dáma, ktorá bola obeťou neprijateľného správania a zastrašovania zo strany svojich susedov. Susedský spor časom prerástol do verbálnych útokov, obťažovania a vyhrážok, ktoré vyústili v reálny strach o život po incidente, kedy ju staršiu dámu nakazil sused úmyselne vírusom COVID-19 v čase, keď bol vrchol pandémie. Pomocou právnych, psychologických a sociálnych usmernení sme klientke ukázali cestu k spravodlivosti. Bezodkladne sme podali oznámenie o podozrení zo spáchania trestných činov na príslušné orgány a kontaktovali sme miestnu samosprávu. Pracoviská IK sú tu na to, aby chránili a podporovali tých, ktorí sú najviac ohrození. Príbeh je pre bezpečnosť klienta upravený a akákoľvek podoba so skutočnými osobami a aktuálnymi udalosťami je čisto náhodná. Jasne však ukazuje, že spoločnosť musí byť ostražitá a pripravená čeliť aj takýmto situáciám. Buďme preto všetci pozorní a nepodceňujme možno na prvý pohľad pre niekoho bezvýznamné susedské spory. Tie môžu prerásť v reálnu obavu o zdravie a život.

Infografika

 

Pomoc obetiam iných krajín prichádzajúcich v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine

 

Do Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov trnavská IK prizvala aj zástupcov subjektov, ktoré sa venujú aj problematike pomoci odídencom v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine, ako napr. Liga za duševné zdravie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže či Káčko (IPčko). IK Trnava je taktiež začlenená do pracovnej skupiny pre komunitné plánovanie organizovanej mestom Trnava.

 Deň otvorených dverí v IK Trnava vo štvrtok 25. mája 

Na informačné kancelárie sa môžu obrátiť obete akéhokoľvek trestného činu, napr. aj v prípade sexuálnych deliktov, v prípade nenávistných prejavov, či v prípade týrania blízkej osoby. Aj o tom sa budú môcť občania a široká verejnosť presvedčiť osobne počas Dňa otvorených dverí Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Trnava v Klientskom centre na Kollárovej 8 dňa 25. 5. 2023 v čase od 8:00 do 15:00 hodiny, kedy sa môžu osobne pozhovárať s jej pracovníkmi.

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Prečítajte si tiež: