Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Intenzita preventívnych prednášok pre seniorov sa zvyšuje

11. 07. 2018

sacurov

V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa na území celého Slovenska konali ďalšie besedy pre seniorov. S novoprijatými kolegami na pozície krajských koordinátorov a asistentov sa zvýšila aj intenzita prednášok a pracovných stretnutí.

Projekt, ktorý je pod záštitou odboru prevencie kriminality, sa začína dostávať do povedomia verejnosti. Koordinátori a asistenti cestujú po slovenských mestách, obciach aj dedinkách a prostredníctvom besied informujú o jeho aktivitách a nastavených cieľoch.

krasnany

Osoby vyššieho veku patria k jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva v súvislosti s majetkovou, ekonomickou či násilnou trestnou činnosťou. Zlodeji a podvodníci sa snažia pod rôznymi zámienkami dostať sa do blízkosti alebo priamo do obydlia seniorov s úmyslom získať ich celoživotné úspory. Úlohou kolegov z projektu je ukázať starším ľuďom, že sa nemusia báť hovoriť o svojich problémoch a požiadať o pomoc inštitúcie a verejnú službu.

Prednášky sa venujú téme „Ako sa nestať obeťou trestných činov“. Všetky stretnutia prebiehajú v príjemnej atmosfére, seniori sa zapájajú do diskusie a väčšina z nich je ochotná komunikovať. Najviac sa zaujímajú o to, ako majú reagovať v krízových a vypätých situáciách. Rozprávajú sa tiež o možnostiach využitia kontaktných bodov v každom krajskom meste, o prevencii kriminality aj o vývoji a nových spôsoboch páchania trestných činov.

lemesany

Okrem prednášok koordinátori a asistenti absolvujú aj stretnutia s rôznymi organizáciami a zariadeniami. Ide o vytáranie kontaktov a vzájomnú ponuku pomoci, či už prostredníctvom distribúcie letákov alebo dohodnutia budúcich besied. Toto tzv. sieťovanie je veľmi dôležité z hľadiska nových pracovných vzťahov a riadneho fungovania projektu. Medzi zariadenia, ktoré kolegovia navštevujú, patria napríklad denné, seniorské, dobrovoľnícke či ženské centrá, kluby dôchodcov, policajné a hasičské stanice, advokátske kancelárie, mestské a obecné úrady, zväzy telesne postihnutých a iné.