Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality

15. 03. 2019

Témou marcovej pracovnej porady preventistov Banskobystrického kraja na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Banskej Bystrici bola spolupráca a koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality. Z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR bola prítomná Elena Buksová, ktorá informovala o aktivitách odboru, najmä o príprave strategického dokumentu.

Konkrétnym dokumentom je Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2021 až 2025. Na porade bol okrem preventistov pôsobiacich na krajskom riaditeľstve a okresných riaditeľstvách Policajného zboru prítomný aj Ivan Piliar, riaditeľ Krajského riaditeľstva  PZ v Banskej Bystrici.

Výmena informácií v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti má pozitívny vplyv na cielenú prevenciu v rámci celého územia. Elena Buksová v závere stretnutia informovala o pripravovanom vzdelávaní vybraných cieľových skupín v rámci Národného projektu „Zlepšeniu prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.