Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2024, streda
 

Košická informačná kancelária pre obete trestných činov pomáha aj obetiam vojnových zločinov na Ukrajine

19. 06. 2023

kancelaria-pk-kosice

Informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) poskytujú verejnosti praktické informácie, nasmerovanie a tiež rady v prípadoch, kedy sa  občan alebo jemu blízka osoba stala obeťou trestného činu. V rámci osvetovej kampane Ministerstva vnútra SR „Tisíc dôvodov pomoci“ predstavujeme pracovisko IK v Košiciach, kde sa venujú obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov z rôznych oblastí života.

Strategické umiestnenie po celom Slovensku

Jednotlivé informačné kancelárie sa nachádzajú v každom krajskom meste na Slovensku od roku 2019. Po čase k nim pribudli aj detašované pracoviská v ôsmich okresných mestách. Aktuálne je občanom k dispozícii 16 takýchto kontaktných miest. Každý rok bezplatne a diskrétne pomôžu viac ako tisícke osôb. Počet klientov od začiatku sprostredkúvania a poskytovania pomoci po súčasnosť (jún 2023) dosiahol číslo 3 305. V 1 450 prípadoch pracovníci poskytli pomoc klientom vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 074 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 53 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 723 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Z celkového počtu klientov bolo 1 248 mužov a 2 052 žien.

Na košické pracovisko sa obracajú aj obete vojnových zločinov

Informačnú kanceláriu v Košiciach a jej detašované pracovisko v Michalovciach od svojho vzniku 2019 vyhľadalo 561 klientov. V 312 prípadoch šlo o klientov vo veku od 18 do 60 rokov, v 205 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov, v 42 prípadoch bez uvedenia veku. Zo všetkých klientov IK Košice prevažujú ženy (340). Pracovníci IK Košice poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí obchodovania s ľuďmi, cez obete domáceho násilia, až po obete vojnových zločinov. To, že rezort vnútra pre vojnových odídencov vytvára bezpečné útočiská, dokazuje napr. aj košická IK, ktorá od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine poskytla pomoc klientom aj z radov tejto skupiny. Pre účely poskytovania pomoci obetiam trestných činov z radov občanov iných krajín, ktorí sa na území SR nachádzajú v dôsledku vojny na Ukrajine, boli pracovníkom IK Košice vyčlenené aj priestory veľkokapacitného centra v Michalovciach. Informačné kancelárie zároveň na základe dohôd o brigádnickej práci spolupracujú s mladými Ukrajincami študujúcimi na Slovensku, ktorí nielen pre účely kontaktu s klientmi pôsobia ako neformálni tlmočníci.

Infografika

Ako príklad uvádzame jeden z mnohých príbehov IK: Klientom je vojnová obeť, ktorá sa na IK obrátila z dôvodu prebiehajúcich udalostí na Ukrajine, ktorých bola nielen priamym svedkom, ale stala sa aj ich obeťou. Obytný dom, v ktorom klientka žila, bol terčom ostreľovania, následkom čoho došlo k jeho vážnemu poškodeniu. Vojaci podľa klientky súčasne drancovali aj iný majetok jej spoluobčanov, napr. motorové vozidlá. Fyzické zranenia klientka ani jej rodina neutrpela, psychicky sú však podľa jej vyjadrenia poškodení už navždy. Klientka bola pracovníkmi IK poučená a bola jej poskytnutá informačná podpora a usmernenie v jej rodnom jazyku, teda v ukrajinčine, a to na základe spolupráce IK s neformálnou tlmočníčkou – študentkou. Zo strany IK bolo bezodkladne zaslané oznámenie na Národnú kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru, ktorá je vecne príslušná pre vyšetrovanie vojnových zločinov. Súčasne bola klientka nasmerovaná na zasieťovanú mimovládnu organizáciu za účelom poskytnutia psychologickej pomoci. Tento príbeh je kvôli bezpečnosti klienta upravený a akákoľvek podoba so skutočnými osobami či udalosťami je čisto náhodná.

Vzdelávacie preventívne aktivity absolvujú aj ukrajinskí žiaci a študenti

Činnosť IK okrem priameho kontaktu s klientmi dopĺňajú aj vzdelávacie preventívne aktivity pre cieľovú skupinu deti a mládež. Pracovníci IK KE navštevujú školy a školské zariadenia s aktuálnymi témami ako  šikana a kyberšikana, internetová bezpečnosť, nenávistné prejavy, mediálna gramotnosť či prevencia obchodovania s ľuďmi. Za prítomnosti tlmočníkov oslovujú aj ukrajinských žiakov, ktorí sa do slovenského školského procesu pridali práve kvôli nečakanému odchodu zo svojich domovov. Doterajší celoslovenský počet ukrajinsky hovoriacich žiakov na besedách je 670, z toho 119 v Košickom kraji.

Deň otvorených dverí v IK Košice vo štvrtok 22.  júna 2023

Pracovníci informačných kancelárií sa stretávajú s následkami rôznorodých trestných činov. Ide napr. o prípady sexuálnych deliktov, podvodov na senioroch či obchodovania s ľuďmi. Aj o tom budú môcť občania a široká verejnosť diskutovať osobne s pracovníkmi IK, počas Dňa otvorených dverí Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Košice v Klientskom centre na Komenského 52 dňa 22. 6. 2023 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

 Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.