Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Krízová situácia dáva voľnejšiu ruku domácim násilníkom

07. 04. 2020

Domáce násilie je pojem, s ktorým sa veľmi často stretávame a ktorý aj popri súčasnej krízovej situácii spojenej s vírusom COVID-19 dostáva „zelenú“. Dôvodom takéhoto správania môže byť psychická choroba, užívanie drog alebo iné závislosti. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR sa preto v rámci projektu, ktorého cieľom je pomoc obetiam trestných činov, venuje aj téme domáceho násilia.

Ide o Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Obete (i potenciálne) domáceho násilia môžu kontaktovať pracovníkov Informačných kancelárií pre obete trestných činov v každom krajskom meste. Počas terajších sprísnených opatrení však verejnosti odporúčame, aby sa na odborníkov obracali telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom on-line poradne (všetky informácie tu: www.prevenciakriminality.sk). Ak ide o mimoriadny prípad, ktorý si vyžaduje osobnú konzultáciu, je možné kancelárie navštíviť v pracovných dňoch od 9:00 do 11:00 hod. a v stredy od 13:00 do 15:00 hod. (až do odvolania).

domace nasilie

V roku 2019 bolo analytickým centrom zaevidovaných celkovo 304 obetí trestných činov (z toho 214 žien – 70,4 %), ktoré vyhľadali pomoc na informačných kanceláriách. Z tohto počtu sa 46 prípadov týkalo domáceho násilia, presnejšie išlo o 42 žien (91,3 %). 

Pracovníci po celom Slovensku boli (a ďalej budú) školení aj čo sa týka problematiky domáceho násilia. Počas roka 2019 prebehli školenia, ktoré zahŕňali Vzdelávania príslušníkov PZ SR (319 vyškolených príslušníkov PZ), Tréning trénerov cieľovej skupiny (118 vyškolených seniorov ako lektorov) a Vzdelávania osôb prvého kontaktu. Súčasťou pomoci obetiam a informovania o domácom násilí sú tiež preventívne aktivity konajúce sa priamo v teréne, ktorých celkový počet od roku 2018 po súčasnosť je 773 a zúčastnilo sa na nich 25 050 účastníkov. Počas fungovania pomoci obetiam bola nadviazaná spolupráca s rôznymi subjektmi a inštitúciami, ktoré tvoria významnú úlohu pri poskytovaní a šírení informácií (ide o viac ako 8-tisíc subjektov).

KB TN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jedna zo slovenských informačných kancelárií pre obete trestných činov sa nachádza v budove Klientskeho centra na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne.