Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Národnému projektu pribúdajú v novom roku ďalšie spolupráce

24. 01. 2019

V súvislosti so spustením Informačnej kancelárie pre obete Banská Bystrica v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa uskutočnili ďalšie dôležité aktivity. Informácie o kancelárii nájdete tu: http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=otvorili-sme-prvu-informacnu-kancelariu-pre-obete.

V decembri 2018 sa na Okresnom úrad Banská Bystrica pod vedením riaditeľa odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR Jozefa Halcina konalo väčšie pracovné stretnutie. Zúčastnili sa na ňom významní predstavitelia inštitúcií krajského mesta Banská Bystrica, ktorým J. Halcin vysvetlil základné ciele projektu a ponúkol niekoľko spôsobov možnej spolupráce.

.dd

Besedy pokračujú aj naďalej

Kontaktný bod Banská Bystrica usporadúva aj preventívnu činnosť – besedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Konkrétna beseda sa uskutočnila v polovici januára 2019 pre členov organizácie Jednota dôchodcov a seniorov z obce Dobrá Niva (v počte 24 osôb). Na spomínanej besede boli prezentované aktuálne legendy, ktoré podvodníci v banskobystrickom kraji páchajú na senioroch. Odzneli dobré rady ako sa vyvarovať situáciám, kde by seniori mohli byť potenciálnou obeťou trestného činu a premietali sa krátke filmové ukážky k danej problematike. Na záver preventívnej činnosti dostali zúčastnení seniori priestor, kde mohli diskutovať a rozobrať svoje postrehy, otázky či problémy, s ktorými potrebujú pomôcť.

dd

Nová spolupráca s Revúcou

Neustálym vytváraním nových kontaktov počas predošlých mesiacov vznikla v kraji spolupráca Kontaktného bodu Banská Bystrica s Okresným úradom Revúca. Na základe pracovného stretnutia s prednostom okresného úradu Petrom Baloghom vznikla zo strany úradu požiadavka zapojiť sa do stratégie prevencie kriminality v okrese Revúca formou preventívnych činností - besied a tiež zaslať návrhy zo strany kontaktného bodu o predstave ako zlepšiť situáciu v okrese  (problematika prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti). K tomu pracovníci kontaktného bodu vypracovali informácie o svojej činnosti a návrhy na spoluprácu, ktoré následne Okresný úrad Revúca zapracoval do „Programu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v okrese Revúca na roky 2018 – 2020“.

Spolupráca by predstavovala pracovné stretnutia (4 razy ročne), na ktorých by sa stretli starostovia z okolitých obcí, riaditeľ Okresného Policajného zboru Revúca, riaditeľ Okresného Hasičského a Záchranného zboru, Okresná prokuratúra, Mestský úrad Revúca, základné a stredné školy atď. Tu môže každý podať návrhy na zlepšenie situácie v oblasti prevencie kriminality. Kontaktný bod by po dohode a naplánovaní s uvedenými subjektmi usporiadal besedy v okrese na tému „Ako sa nestať obeťou trestného činu“.