Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

O pomoci obetiam na banskobystrickom seminári

01. 03. 2019

Cieľom pracovného seminára, ktorý sa ku koncu februára konal v priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica, bolo nastavenie systému spolupráce miest v sociálnej oblasti a vzájomná výmena skúseností. Seminár organizovala Únia miest Slovenska, Združenie miest K8 a Mesto Banská Bystrica. Na tomto stretnutí boli prezentované projekty z Operačného programu Efektívna verejná správa, čiže aj Národný projekt, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.

Za odbor prevencie kriminality bola prítomná Elena Buksová, ktorá zúčastnených informovala o jeho činnosti a poukázala na význam spolupráce v Národnom projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. K systematickej práci pri poskytovaní služieb na pomoc obetiam a pri poskytovaní odborných informácií je potrebné vzdelávanie rôznych cieľových skupín. Činnosť informačných kancelárií pre obete (sieťovanie, nadväzovanie spolupráce, preventívne aktivity, poradenská činnosť atď.) následne predstavila Monika Cibuľová, koordinátorka na regionálnej úrovni z Kontaktného bodu v Banskej Bystrici. Viac sa dočítate tu: http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=otvorili-sme-prvu-informacnu-kancelariu-pre-obete. V rámci diskusie prítomných zaujímali informácie o realizácii preventívnych aktivít v zariadeniach pre seniorov, prípadne zariadeniach opatrovateľskej služby. Diskutujúci tiež prejavili záujem o zážitkové učenie pre cieľové skupiny.

:)

Následne bol prezentovaný projekt „Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti“, ktorý realizuje OZ Fórum života. Cieľom projektu je vytvorenie databáz inštitúcií a odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách. Účelom je dostupnosť informácií a sektorová spolupráca pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov v nasledujúcich oblastiach - sociálne služby, zdravotníctvo, služby pre obete trestných činov, služby pre sociálne vylúčené skupiny a špecializované poradenstvo. Zámerom projektu je tiež priblížiť sa do regiónov, kde pribúdajú koordinátori za jednotlivé kraje. Jeden z nich je aj v Banskobystrickom kraji, a to v Dome Slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici.     

Prínos uvedenej aktivity bol najmä v spoznaní nových subjektov, prípadne opätovného stretnutia sa so subjektmi, s ktorými bol nadviazaný kontakt v rámci Národného projektu.