Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Obete trestných činov nachádzajú pomoc aj v Poprade

Poprad, 24. 02. 2022

V minulom roku bolo na Slovensku evidovaných 7 700 obetí trestných činov. Od roku 1993 je 22. február každoročne venovaný Európskemu dňu obetí zločinu.

Tento deň upozorňuje na to, že medzi nami žijú osoby, ktoré sa stali obeťami rôznych trestných činov. Okresný úrad Poprad má vo svojich priestoroch zriadené detašované pracovisko Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Prešov (informačná kancelária), ktorého úlohou je poskytovať základné informácie (potenciálnym) obetiam v súvislosti s riešením ich situácie spôsobenej trestným činom a nasmerovať ich na subjekty poskytujúce odbornú pomoc. Na jeho činnosť a aktivity upozorňujeme práve pri príležitosti Európskemu dňa obetí zločinu, aby sme aj takýmto spôsobom umocnili jeho zámer a poslanie.

Informačné kancelárie sú pre občanov od roku 2018 k dispozícii v každom krajskom meste po celom Slovensku. Na základe potrieb vychádzajúcich z praxe bola sieť kancelárií postupne rozšírená o ďalších osem pracovísk v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Levice, Lučenec, Ružomberok, Michalovce, Prievidza a Poprad. Som rád, že aj Okresný úrad Poprad hostí detašované pracovisko prešovskej informačnej kancelárie, ktoré Ministerstvo vnútra SR otvorilo v máji 2021. Rozšírili sme tak služby pre občanov, ktorí vedia aj v Poprade získať pomoc, ak sa stali alebo sa domnievajú, že sa stali obeťou trestného činu,“uviedol prednosta Okresného úradu Poprad Jozef Bednár.

Chod popradského detašovaného pracoviska personálne zabezpečuje koordinátor na regionálnej úrovni informačnej kancelárie v Prešove Martin Jurica: „Napriek skutočnosti, že detašované pracovisko v Poprade je pre klientov otvorené iba každý utorok, za deväť mesiacov svojho pôsobenia poskytlo pomoc 34 klientom. Spomedzi nich prevažovali tí, ktorí boli podvedení (7) a tí, ktorí boli obeťami násilných trestných činov (6). Pomohli sme aj klientom, ktorých problém nebol v trestno-právnej rovine (10) - týchto sme nasmerovali k riešeniam, ktoré ponúka civilné právo, využijúc pritom dobrú spoluprácu s centrami právnej pomoci. Záujem klientov z regiónu Poprad a širšieho okolia o služby detašovaného pracoviska nás nesmierne teší. Potvrdzuje nám, že ísť cestou priblíženia sa ku klientom vytvorením ďalšieho pracoviska bola dobrá voľba.“

detašované pracovisko PopradFoto: M. Jurica v kancelárii detašovaného pracoviska Poprad

Detašované pracovisko sa nachádza v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Poprad (Nábrežie Jána Pavla II. 16) a slúži pre občanov z popradského, ale aj susedných okresov. K dispozícii je každý utorok v čase od 8.30 do 15.00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle +421 908 796 810, +421 51 7082 458 alebo e-mailom na adrese TA.13G4@SQGLHZ.3GKLS4@.