Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2020, piatok
 

Obete trestných činov nájdu pomoc už aj v Trnavskom kraji

11. 04. 2019

V poradí šiestou oficiálne otvorenou informačnou kanceláriou Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je od 10. apríla 2019 Kontaktný bod na Okresnom úrade v Trnave. Aktivity jej pracovníkov, rovnako ako vo všetkých krajoch, sa predovšetkým zameriavajú na obete z radov seniorov, avšak usmernenie na správne inštitúcie dostane každý občan.

Popri oficiálnych otvoreniach sa už tradične v každom krajskom meste koná aj stretnutie zástupcov Národného projektu s predstaviteľmi rôznych mestských či krajských subjektov. Prítomným o projekte a jeho doterajších výstupoch porozprával riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin, ktorý je zároveň garantom projektu. Z kontaktného bodu bola prítomná koordinátorka na regionálnej úrovni Silvia Malatinská a asistentky koordinátorky Adriána MóderováMiriam Horváthová.

:)

Prezentáciu si vypočuli prednostka Okresného úradu Trnava, kriminalistka a preventistka KR PZ Trnava, krajský koordinátor prevencie kriminality, zástupkyňa mesta Trnava a zástupcovia z Odboru sociálnych vecí VÚC TTSK, Centra pomoci pre rodinu Trnava, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Trnava, Centra právnej pomoci Trnava či Mestského úradu Trnava (referát starostlivosti o seniorov – sociálny odbor). Nechýbali ani krajské odborníčky na sociálnu a psychologickú oblasť a Mestská televízia Trnava.

:)