Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2022, streda
 

Obeťou nútených sobášov sa stávajú už dvanásťročné deti

07. 05. 2020

Slovenská republika je v posledných rokoch nielen zdrojovou či tranzitnou krajinou obetí obchodovania s ľuďmi, ale aj krajinou samotného vykorisťovania obetí. Podľa priemeru Európskej únie 23 až 25 percent obetí obchodovania s ľuďmi tvoria deti a jednou z jeho foriem sú aj nútené „detské“ sobáše.

Maloleté a mladistvé dievčatá sú predávané rodinnými príslušníkmi, často samotnými rodičmi, do rodiny, kde sú „ženíchmi“ spravidla maloletí chlapci. Rozhodujúce slovo v predávajúcich a kupujúcich rodinách majú muži a ženská úloha spočíva vo výchove detí a vedení domácnosti.

Manželstvo (nútené sobáše) alebo akýkoľvek zväzok pred dovŕšením osemnásteho roku života má na deti neprimeraný vplyv a ich svet sa zužuje. Deti, ktoré sú nútené uzavrieť manželstvo, sú ukrátené o svoje individuálne práva. V prípade, že sú porušené práva dieťaťa, každý je povinný na túto skutočnosť upozorniť príslušné orgány.

sobase

Detské nevesty môžu zažívať izoláciu od rodiny a priateľov. Sobáš zároveň znižuje ich šancu na lepšie vzdelanie, zhoršuje zdravotný stav a často sú po ňom vystavované násiliu a sexuálnemu zneužívaniu. Ak rodina odmietne zosobášiť svoje dieťa, prichádza sankcia - často v podobe vylúčenia z komunity a prerušenia kontaktov s blízkymi.

O mnohých prípadoch ani nemusíme vedieť, môžu uniknúť našej pozornosti. Zastavme zneužívanie detí a povedzme STOP detským sobášom spoločne.

Pozn.: Kampaň vznikla v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch.