Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Otvorenie bratislavskej Informačnej kancelárie dopadlo na výbornú

31. 05. 2019

V priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Bratislava sa dňa 30. mája 2019 uskutočnilo oficiálne otvorenie Informačnej kancelárie pre obete trestných činov. Zúčastnili sa na ňom riaditelia a zástupcovia z Policajného zboru SR v rámci kraja, externí odborníci z oblasti práva, mediácie, psychológie a sociálneho poradenstva, taktiež prednosta okresného úradu, pričom pozvanie prijal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavnú časť programu oficiálneho otvorenia viedol Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR), ktorý je súčasne gestorom Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete,“ v rámci ktorého bola kancelária zriadená.

V priebehu prezentácie J. Halcina sa účastníci tejto akcie dozvedeli podrobnosti o cieľoch, cieľových osobách, preventívnych aktivitách, ale už aj o priebežných pozitívnych výsledkoch Národného projektu. Cieľovými osobami sú obete trestných činov, a to konkrétne seniori, obete obchodovania s ľuďmi, ďalej obete nenávistných trestných činov a extrémizmu. Špecifickou cieľovou skupinou v rámci projektu sú obete z radov mládeže.

:)

Po ukončení hlavnej časti programu nasledovala diskusia, počas ktorej vystúpil pozvaný hosť - senior, ktorý sa zamestnancom kontaktného bodu verejne poďakoval za ich pomoc, ktorú poskytli jeho bratovi ako obeti domáceho násilia. Vďaka ich aktívnemu prístupu bol uchránený od ďalšieho týrania a dnes už má zabezpečenú odbornú pomoc v zdravotnom zariadení.

Zriadenie Informačnej kancelárie pre obete trestných činov, ako aj aktivity Kontaktného bodu Bratislava uskutočnené ešte pred oficiálnym otvorením na záver pozitívne vyzdvihol aj predseda BSK Juraj Droba. Poďakovanie smerovalo aj prednostovi okresného úradu Marošovi Karšňákovi, ktorý vytvoril pre kontaktný bod veľmi dobré priestorové podmienky.

Po ukončení nasledoval tlačový brífing pre TV LUX a Rádio Lumen, ktorým poskytli informácie riaditeľ OPK KMV SR Jozef Halcin a koordinátor na regionálnej úrovni Bratislava Miroslav Schlesinger.