Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Poznáme mená víťazov Európskej ceny za prevenciu kriminality 2014 zameranú na problematiku obchodovania s ľuďmi

11. 02. 2015

logo eucpn

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček, ktorý je národným koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, 10. februára 2015 odovzdal ocenenia víťazom súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality v Európskej únii. Súťaž ECPA (European Crime Prevention Award) - Európska cena za prevenciu kriminality 2014 bola v minulom roku  zameraná na prevenciu obchodovania s ľuďmi.

Národné kolo súťaže sa uskutočnilo v októbri 2014 na základe výzvy podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý je zároveň predsedom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 5 projektov.


Odovzdávanie ocenení

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

       1. miesto: DETI V SIETI eSlovensko, o.z.

Cieľom projektu bolo vytvoriť príručku, ktorú by mohli učitelia, pracovníci s mládežou, preventisti či linky pomoci využívať pri ďalšom vzdelávacom procese. Publikácia Deti v sieti prináša prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť. Z pohľadu prevencie obchodovania s ľuďmi sa projekt tejto téme venuje prierezovo najmä v častiach internetové známosti maloletých, zoznamovanie sa cez internet, stretnutia s neznámymi osobami, grooming a sexuálne zneužitie, sexting, sexuálne ponuky, pornografia či kybersex. Každá kapitola sa zameriava na jednu oblasť ohrození vo virtuálnom priestore. V úvode stručne približuje riziko a vysvetľuje význam pojmov, ktoré súvisia s témou. Jednotlivé riziká dokresľuje reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. V ďalšej časti prináša rady pre učiteľov a rodičov a v závere uvádza tipy pre deti a dospievajúcich.

Odovzdávanie ocenenia
Ocenenie od štátneho tajomníka MV SR preberá Ing. Veneta Macková – projektová manažérka eSlovensko o.z.

       2. miesto: PRIMA STREET OZ Prima       

Projekt je zameraný na podporu aktivít pri zabezpečovaní identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi a zabezpečovaní podpory obetí obchodovania s ľuďmi, v rámci projektu terénnej sociálnej práce. Projekt je zameraný na terénnu sociálnu prácu so skrytou populáciou aktívnych užívateľov drog, sexuálne komerčnými pracovníkmi, bezdomovcami a pouličnými alkoholikmi. Alarmujúca situácia spojená s výskytom vnútrožilových užívateľov drog a aktívnym sexbiznisom, ktorý následne generoval obchodovanie v daných lokalitách, bola dôvodom na vypracovanie tohto projektu.

Ocenenie prevzala Mgr. Barbora Kuchárová – riaditeľka OZ Prima.

       3. miesto: POSILNENIE SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V PREVENCII NÚTENEJ PRÁCE PRÍSLUŠNÍKOV RÓMSKYCH KOMUNÍT A ROZVOJ REFERENČNÉHO MECHANIZMU  Člověk v tísni Slovensko

Príslušníci rómskych komunít sa podľa aktuálnych štatistík stávajú najčastejšími obeťami obchodovania s ľuďmi, častokrát za účelom nútenej práce v zahraničí. Hlavným cieľom projektu realizovaného Ministerstvom vnútra SR, Člověkom v tísni, Rómskym mediálnym centrom a britským združením Crossroads Youth and Community Association je preto zníženie rizika ohrozených spoločenských skupín stať sa obeťou obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce, ale aj iných foriem vykorisťovania, ako je nútené žobranie a nútená kriminalita. Úlohou združenia Člověk v tísni je implementácia výskumnej časti, ktorá má zmapovať aktuálny stav v oblasti príčin zraniteľnosti, podmienok a spôsobu vykorisťovania obetí z rómskych lokalít. Okrem výskumu je ďalšou úlohou organizácie Člověk v tísni v projekte zvýšenie povedomia príslušníkov rómskych lokalít o rizikách spojených s prácou v zahraničí, ako i zástupcov vybraných odborných štátnych i neštátnych subjektov o účinnej prevencii v rómskych lokalitách, a to posilnením konkrétnych aktivít v oblasti prevencie.

Ocenenie od štátneho tajomníka MV SR prevzalia Mgr. Romana Medveďová – projektová manažérka Člověk v tísni Slovensko.

Zástupkyne ocenených združení so štátnym tajomník MV SR Jozefom Bučekom
Zľava: Veneta Macková z eSlovensko o. z., Romana Medveďová z organizácie Člověk v tísni, štátny tajomník Jozef Buček a Barbora Kuchárová z OZ Prima


Víťazný projekt  Deti v sieti  zastupoval Slovenskú republiku v európskom kole súťaže, ktorého vyhodnotenie sa konalo začiatkom decembra 2014 v talianskom Ríme. Zástupca eSlovensko o.z. odprezentoval svoj projekt počas konferencie najlepšej praxe v oblasti prevencie kriminality. Hlavnú cenu získal projekt Dánska a dve čestné uznania získali Francúzsko a Rumunsko.

 

Víťazom roku 2013 bolo OZ Záujmové združenie žien MYMAMY z Prešova