Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Prevencia dopravných nástrah pre všetkých prváčikov

21. 02. 2019

Bezpečná škola je jednou z priorít činnosti odboru prevencie kriminality. Našou snahou je každoročne prichádzať do škôl s novým materiálom, ktorý bude pre deti poučný, ale zároveň zábavný. Na prelome rokov 2018/2019 sme na slovenské základné školy distribuovali publikáciu a DVD STOJ! POZOR! CHOĎ!, ktoré tieto úlohy spĺňajú. Veríme, že okrem samotných detí ich využijú rodičia i pedagógovia.

Do prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti patrí aj prevencia porušovania dopravných predpisov. Dospelí, ako i deti sa často stávajú obeťami porušovania zákona o cestnej premávke. Avšak, deti sa tiež na komunikáciách neraz správajú rizikovo. Preto je nevyhnutné ich pred týmito nástrahami vystríhať a odovzdať im dostatočné informácie.

dd

K dosiahnutiu tohto cieľa má pomôcť publikácia, prostredníctvom ktorej môžu deti aj dospelí príjemne, zmysluplne, ale v prvom rade edukatívne stráviť voľný čas. Príprava tých najmladších na nástrahy, ktoré striehnu na chodcov i cyklistov, je nesmierne dôležitá. Dospelí musia viesť deti k tomu, aby sa dokázali orientovať v dopravných značkách a situáciách a aby sa dodržiavanie zákona o cestnej premávke pre ne stalo v dospelosti samozrejmosťou.

dd

Na ZŠ Mierová v Bratislave prišiel spolu so Semaforkom rozdať publikácie deťom aj riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin.

Kamarát Semaforko

Inšpiráciou pre vznik detskej brožúrky bola televízna relácia s rovnomenným názvom. Sprievodca knižkou je deťom už dobre známy Semaforko, ktorý si pre ne pripravil rôzne úlohy, zábavné básničky či vyfarbovanie. Prítomnosť dospelého pri čítaní je však mimoriadne dôležitá, aby sa deti naučili hrať sa s porozumením.

:)

Semaforko a jeho policajní pomocníci sa počas mesiaca december 2018 a január 2019 osobne vybrali na desať základných škôl v niekoľkých slovenských mestách. Táto partička malých študentíkov zabávala a zároveň formou hry zisťovala, čo všetko o dopravných značkách vedia a v čom majú medzery. „Podujatie bolo pripravené veľmi zaujímavou a pútavou formou. Deti mali možnosť aktívne sa zapojiť a reagovať na otázky. Učebný materiál v budúcnosti využijeme v rámci Didaktických hier alebo ako výukovú tému v rámci prvouky,“ hovorí Diana Javorčíková, zástupkyňa riaditeľky Základnej školy Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Deti sa dokonca nehanbili ísť ukázať správnu odpoveď na improvizovanom dopravnom ihrisku.

K brožúrke sa vyjadrila aj Ivana Gabovič, učiteľka druhákov z bratislavskej Základnej školy Mierová: „Z môjho pohľadu kniha deti učí hravou formou, ako si dávať pozor na ceste či na ulici. Nájdu v nej zábavné úlohy, riekanky, krásne ilustrácie a, samozrejme, kamaráta Semaforka, ktorého si ihneď obľúbili. Pri otázke, čo sa deťom na knihe nepáči, dostala som len jednu odpoveď - je veľmi tenká a má málo strán. Pevne verím, že rovnaký názor majú aj rodičia, pre ktorých je kniha tiež určená a budú spolu s deťmi prehlbovať ich doterajšie vedomosti z dopravnej výchovy. Bola by veľká škoda, keby kniha zapadla prachom zabudnutá niekde na poličke.“

ZŠ Staničná 13, Košice

ZŠ Staničná 13, Košice

„Každá aktivita, ktorá zvyšuje bezpečnosť našich žiakov, sa stretáva s pozitívnym ohlasom u nás pedagógov, ale aj rodičov,“ hovorí riaditeľka Základnej školy Staničná 13 v Košiciach Eva Pillárová a dodáva, „aktivita sa konala v našej telocvični, kde sa deväťdesiat prváčikov stretlo s ,policajtmi´ Sárou, Miňom a veľkým žltým Semaforkom. Deťom názorne ukázali, ako sa správať na ceste a chodníku, ako správne prechádzať cez cestu a naučili ich rozpoznávať niekoľko najdôležitejších dopravných značiek. Učenie o dopravných predpisoch bolo zábavné a materiál využívame na hodinách prvouky a v školskej družine.“

Podľa slov riaditeľky Základnej školy Požiarnická 3 v Košiciach Antónie Mündelovej sa materiál využíva na hodine prvouky pri témach „Cestou do školy“ a „Úraz a choroba“, na hodine slovenského jazyka pri téme „Telefónne čísla, ktoré máme poznať“ a zároveň aj pred každou vychádzkou do okolia školy. Pomôcky budú používať aj učitelia iných ročníkov v rámci prvého stupňa.

:)

ZŠ 5 Slovenských partizánov, Považská Bystrica

Príbeh, básničky a piesne sa páčili aj žiakom zo Základnej školy v Borskom Mikuláši, za ktorých sa vyjadrila riaditeľka Martina Hasáková: didaktického hľadiska materiál zodpovedal požiadavkám žiakov prvého ročníka. Publikáciu a CD využívame ako podporný materiál na obohatenie hodín dopravnej výchovy. Učíme sa z nich básne, piesne, čítame si príbehy, rozoberáme rôzne dopravné situácie. Potom si tieto teoretické vedomosti overíme prakticky na našom školskom dopravnom ihrisku. Budeme vďační za ďalší didaktický materiál, ktorý od vás obdržíme.“

O tom, že materiál sa páči tiež rodičom, nás informovala pani učiteľka prvákov Mariana Gavláková zo Základnej školy Jarná v Žiline: „Podľa rodičov nie sú jednotlivé časti DVD dlhé, sú zábavné a mnohé sú vypracované formou kvízu, čiže to hodnotia pozitívne. Naši najmladší školáci veselú, dopravno-bezpečnostnú hodinu prežívali veľmi emotívne a aktívne reagovali na všetky podnety zo strany hercov. Aj v budúcnosti by som takúto návštevu veľmi privítala. Deti s knižkou pracovali viac doma s rodičmi, my v škole využívame najmä DVD.“

:)

ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

Brožúrka a DVD majú viacnásobné využitie, pretože deti sa s nimi môžu hrať v škole, v družine aj doma. Úlohy s nimi môžu vypracovávať aj starší súrodenci, vychovávatelia či iní dospelí. A povedzme si pravdu, každý z nás si sem-tam potrebuje osviežiť pamäť.