Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Protikorupčný e-learningový program "Integritou proti korupcii"

03. 04. 2020

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ bol vytvorený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru s príspevkom o integrite vo verejnej službe, ktorý vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD").

korupciaFoto: národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru

Obsahové zameranie programu vychádza z národných i rezortných protikorupčných dokumentov, medzinárodných protikorupčných iniciatív, osobitne z Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a Odporúčania Rady OECD o integrite vo verejnej službe, ako aj z ďalších právnych nástrojov, príručiek a odporúčaní, vytvorených v podmienkach OECD.

Cieľom programu je: 

  • prostredníctvom elektronického vzdelávania  posilňovať kultúru integrity,
  • eliminovať potenciál pre korupciu v národných podmienkach i medzinárodnom prostredí a
  • zvyšovať morálny imperatív v rámci celej spoločnosti. 

Protikorupčný e-learningový program je tvorený tromi vzdelávacími modulmi: 

  • integrita vo verejnej službe,
  • eliminácia potenciálu pre korupciu a
  • zvyšovanie povedomia o korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí. 

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ je zobrazený na webom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v slovenskej jazykovej mutácii http://www.minv.sk/?dotaznik aj v anglickej jazykovej mutácii http://www.minv.sk/?survey. Prístupný je tiež na webovom portáli OECD:  http://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-slovak-republic.htm