Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

Rezort vnútra aktívne zapojený do prípravy strategických dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a obcí

21. 09. 2020

logo Prevencia kriminality s odtlačkom prsta

Rezort vnútra prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR aktívne vstúpil do procesu prípravy a obsahu strategických dokumentov Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí a vyšších územných celkov /PHRSR/. Spoločne s prípravou aktivít na nové programovacie obdobie tak môžeme skutočne hovoriť o systéme prevencie kriminality komplexne, systémovo od najvyššej po najnižšiu úroveň.

Bezpečnosť je jedným zo základných predpokladov rozvoja spoločnosti a predstavuje kritický faktor kvality života obyvateľov, kvality podnikateľského prostredia či rozvoja cestovného ruchu, a teda kritický faktor celého regionálneho rozvoja. Bezpečnosť ako integrálna súčasť PHRSR tvorí prílohu č. 7 k Metodike tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020. Metodika upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál, ktorý je vhodné rešpektovať.

Je to predovšetkým miestna a regionálna úroveň, kde obyvatelia vnímajú bezpečnosť vo svojom fyzickom a sociálnom prostredí veľmi citlivo. V tejto súvislosti má územná  samospráva nezastupiteľnú úlohu, a to najmä schopnosťou efektívne a bezprostredne reagovať na problémové javy a napätie v komunitách obcí a regiónov, predchádzať eskalácii napätia medzi obyvateľmi,  preventívne brániť páchaniu trestnej činnosti alebo etablovaniu sa rôznych extrémistických skupín a predchádzať šíreniu hoaxov a dezinformácií.

Kamerový systém v jednej zo slovenských obcí
Foto: Kamerový systém v jednej zo slovenských obcí

Problematika bezpečnosti, rovnako ako iné oblasti strategického riadenia sociálno-ekonomického rozvoja regiónov, miest a obcí, vyžaduje systematický a koncepčný prístup vychádzajúci z dôslednej analýzy, stanovenia rizík a trendov územia, zadefinovania opatrení a nástrojov implementácie a následne ich implementácie a jej efektívneho monitorovania a hodnotenia.

PHRSR ako integrované územné stratégie rozvoja obcí a regiónov rámcujú financovanie pre bezpečnosť významných opatrení zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a ďalších zdrojov Európskej únie.

Viac informácií k problematike bezpečnej komunity dostupných TU.