Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

S besedou pre seniorov po celom Slovensku

03. 05. 2018

PO (Okresny urad)5

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ už čiastočne začal plniť svoje úlohy. Nachádza sa v procese zoznamovania cieľových skupín obyvateľstva s jeho hlavnou náplňou.

V rámci projektu pripravil odbor prevencie kriminality a krajskí koordinátori a asistenti z jednotlivých krajov po celom Slovensku besedy pre seniorov. Na nich sa všetci účastníci dozvedeli o nových formách pomoci, ktorá im bude prostredníctvom Národného projektu poskytovaná od novembra 2018 v novovytvorených kontaktných bodoch. Celkovo ich bude osem – v každom kraji jeden so sídlom v klientskom centre krajského mesta. Ak sa klientske centrum v krajskom meste nenachádza, budú kontaktné body sídliť v priestoroch okresného úradu v sídle kraja.

Krupina

Maratón aprílových prednášok sa začal 6. 4. 2018 v trnavskom Dome seniorov a skončil 27. 4. 2018 na Okresnom úrade Prešov. Počas celého mesiaca sme ďalej navštívili Agentúru sociálnych služieb KOMUCE na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici, neziskovú organizáciu SVETLO Krupina, Kultúrny dom Horné Srnie (Trenčín), Dom kultúry v Bratislave – Dúbravke, bratislavské Denné centrá Vajnorská, Športová a Domovinka (Nové Mesto), Ružinovský domov pre seniorov Sklenárova (Bratislava), Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre, Denné centrum Bytčica v Žiline, košický Klub seniorov na Laboreckej ulici a Komunitné centrum Rómskeho inštitútu v Prešove. Okrem základných besied sa konali aj dve stretnutia pre Klub dôchodcov a členov miestnej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Bánovciach nad Bebravou.

Trnava

Na väčšine besied sa zúčastnil aj riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin, ktorý seniorom osobne prednášal a odpovedal na ich otázky. Každá prednáška bola profesionálne zorganizovaná krajskými koordinátormi a asistentmi, ktorí budú pre občanov k dispozícii aj v kontaktných bodoch.

Okrem predstavenia projektu bola ďalším dôvodom stretnutí téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Snahou bolo našich skôr narodených spoluobčanov informovať o nových formách podvodov, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na senioroch. Rozprávalo sa aj o legendách, s ktorými oslovujú páchatelia seniorov za účelom podvodného získania ich celoživotných úspor. Ukážky z každodennej praxe sú dobrým varovaním pred nebezpečenstvom, ktoré na túto zraniteľnú skupinu obyvateľstva číha na každom kroku.

Ružinov

Na každej besede dostali seniori priestor na diskusiu. Počas nej mohli porozprávať o svojich zážitkoch a skúsenostiach. Ako príklad uvádzame situáciu, ktorá sa stala len niekoľko dní pred prednáškou v Žiline, kedy trom zúčastneným telefonoval falošný primár žilinskej nemocnice. Keďže dámy vedeli reagovať, je to pre nás zadosťučinenie, že naša práca je efektívna.