Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

Seniori proti korupcii: Ako sprostredkovať informácie zraniteľnej cieľovej skupine?

30. 09. 2020

TIS2

V priebehu septembra sa na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR uskutočnili dve významné školenia na tému znižovanie korupcie a zvyšovanie transparentnosti inštitúcií. On-line prednášky pre pracovníkov odboru a informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len „IK“) v každom kraji na Slovensku viedol ten najpovolanejší – lektor z mimovládnej organizácie Transparency International Slovakia (ďalej len „TIS“), ktorý sa zameral na mimoriadne zraniteľnú cieľovú skupinu.

Pracovníci IK sa od začiatku fungovania Pomoci obetiam primárne venujú seniorom ako jednej z najzraniteľnejších cieľových skupín obyvateľstva a pravidelne absolvujú množstvo preventívnych aktivít, či už priamo v obciach/mestách alebo sociálnych zariadeniach. So seniormi sa rozprávajú najmä o podvodných praktikách a ako sa pred nimi chrániť. Zatiaľ posledná vážna problematika, ktorú je potrebné seniorom neustále sprostredkúvať, sa týka boja proti korupcii.

TISFoto: On-line prednášky absolvovali aj kolegyne z IK Banská Bystrica.

Projektový koordinátor TIS Michal Piško začal svoju on-line prednášku v uvoľnenej, avšak profesionálnej atmosfére. Divákom/účastníkom ponúkol možnosť vtipných kvízových otázok, ktoré sa však dotýkali témy korupcia. Na príkladoch z praxe vysvetlil, ako pri senioroch fungujú podvodníci (tzv. šmejdi), čo je to populizmus a mediálna manipulácia a ako súvisia s korupciou. Zároveň upriamil pozornosť na spôsoby nahlasovania korupcie a ako konkrétne v takejto situácii postupovať.

Ako ukázal prieskum agentúry FOCUS pre TIS z jesene 2018, dlhodobo najbežnejšie nelegálne platby či protislužby sú v zdravotníctve (všeobecný lekár, interné, chirurgia, stomatológia, gynekológia a i.). Ide o sektor, ktorého služby využíva najviac občanov.

TIS 

Seniori, nedajte sa!

"Starší ľudia sa často nemajú na koho obrátiť, sú osamelí alebo príliš dôverčiví, a to sú znaky, ktoré páchatelia môžu využiť pri korupčnom správaní. Pracovníci IK preto musia byť schopní sprostredkovať pomoc klientovi v prípade, že ich osloví aj v tejto súvislosti," hovorí Lenka Filková z protikorupčného tímu odboru prevencie kriminality.

Podľa vyššie spomínaného prieskumu, za posledné tri roky zaplatil každý šiesty dôchodca úplatok vo verejných službách. Oproti pracujúcim ide o viac ako dve tretiny častejšiu mieru úplatkárstva. Seniori sa najčastejšie stretávali s korupčnými situáciami v zdravotníctve, a to u všeobecných lekárov, na internom a ortopédii. Na druhej strane, len štvrtina dôchodcov by korupciu nahlásila.

Na prednáškach boli virtuálne prítomní aj predstavitelia dvoch najväčších slovenských organizácií združujúcich seniorov. Fórum pre pomoc starších zastupovala prezidentka Ľubica Gálisová a Jednotu dôchodcov Slovenska jeden z jej predstaviteľov Dezider Kóňa.