Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

So seniormi aj tínedžermi na tému - ako sa nestať obeťou trestného činu

26. 11. 2018

Kontaktný bod Bratislava v priebehu novembra uskutočnil dve preventívne besedy pod názvom „Ako sa nestať obeťou trestného činu - Kde nájdete pomoc“. Obsahom témy boli informácie o Národnom projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR. Prednášky si vypočuli seniori aj tínedžeri.

Na Základnej škole Dubová v Bratislave bratislavský krajský koordinátor Miroslav Schlesinger oboznámil deti o zriadení Kontaktného bodu v Bratislave, o formách poradenstva, ktoré bude zabezpečovať, a súčasne o prevencii obchodovania s ľuďmi, prevencii podvodov s pracovnými zmluvami a ochrane osobných údajov.

Beseda trvala dve vyučovacie hodiny, po ktorých nasledovala konzultácia k téme s riaditeľkou školy a školskou koordinátorkou primárnej prevencie. Výsledkom preventívnej akcie je spätná väzba: „Lektor spracoval prednášku s následnou diskusiou zaujímavou formou, teoretické časti boli veľmi vhodne doplnené príkladmi z praxe a hlavne podané pútavou formou. Téma a lektor žiakov oslovili, čo bolo vidieť i v bohatej diskusii – žiaci mali veľa otázok, na ktoré dostali aj profesionálne odpovede. Veľmi pozitívne hodnotíme i štruktúru spracovania – nadväznosť jednotlivých častí. Účastníci po skončení vyjadrili spokojnosť s témou i s prístupom letora. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity“.

prednaska

Ďalšou zaujímavou akciou bola preventívna prednáška pre seniorov a zamestnancov z Domova sociálnych služieb v Pezinku. Na základe požiadavky vedenia a klientov priviedol koordinátor so sebou aj terapeutického psa, ktorý bol príjemným oživením celej akcie. Pes Amigo však nevykonával terapiu, ale predviedol len výbornú poslušnosť a niekoľko zábavných ukážok svojej šikovnosti.

Po úvode lektor informoval o nových formách podvodov páchaných najmä na senioroch, prakticky vysvetlil ako nebyť okradnutý, poukázal tiež na dôležité právne náležitosti zmlúv ako aj na povinnosti predajcov rôzneho tovaru a súčasne informoval prítomných aj o pozitívach zriadenia Kontaktného bodu v Bratislave a v iných krajoch SR.

pezinok

Tento druh aktivity mal veľký úspech, preto budú podobné pokračovať aj pre ďalšie cieľové skupiny projektu. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR aktuálne pripravuje novú sériu preventívnych aktivít pre študentskú mládež.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac tu: http://www.minv.sk/?projekt-obete-trestnych-cinov-sluzby