Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Spolupráca so samosprávou v rožňavskom okrese

10. 04. 2019

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR naďalej pokračuje v aktívnej spolupráci s mestom Dobšiná (okres Rožňava). Aj keď je finančná podpora aktivít prevencie kriminality dôležitá, účasť na pracovných stretnutiach pri riešení problémov súvisiacich s prevenciou sociálno-patologických javov je v tejto oblasti nevyhnutná.

Cieľom aprílového stretnutia zástupcov rôznych mestských a okresných subjektov bolo navzájom sa oboznámiť s informáciami vyplývajúcimi z reálnych situácií. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia zo Špeciálnej základnej školy v Dobšinej, z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave, Mestskej polície Dobšiná, dobšinského Obvodného oddelenia Policajného zboru a ďalší. Za odbor prevencie kriminality bola prítomná Elena Buksová.

Rokovanie viedol primátor Dobšinej Ján Slovák, ktorý vyjadril poďakovanie Ministerstvu vnútra SR za pozitívny prístup pri riešení sociálno-patologických javov. V závere stretnutia sa zástupcovia inštitúcií a mestskí poslanci dohodli na doručení záverov a návrhov riešení na ministerstvo. Tieto návrhy budú predmetom rokovania Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže zriadenej pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality.