Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Stretnutia k Národnému projektu sa konajú aj počas horúceho leta

07. 08. 2018

np1

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR plní viacero úloh, ktorými sa snaží zamedziť kriminalite a jej rozrastaniu. Ide o systematickú prácu prostredníctvom prednášok a stretnutí, šírenie informácií cez sociálne siete, informačné letáky, brožúry, novinové články, inštruktážne videá, televízne reportáže alebo vystúpenia v médiách. Zatiaľ najväčším počinom odboru je Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, o ktorom pravidelne informujeme.

Cieľom projektu operačného systému Efektívna verejná správa je venovať sa systémovým preventívnymi riešeniam. Ku koncu roka 2018 budú sprístupnené kontaktné body v každom krajskom meste na Slovensku. Obete trestných činov alebo potenciálne obete sa tu budú môcť obrátiť na krajských koordinátorov a asistentov, ktorí im zabezpečia prísun informácií a potrebnú pomoc.

np2

Aby sa verejnosť v dostatočnom časovom predstihu dozvedela o činnosti a úlohách Národného projektu, pracovníci regionálnych kancelárií v tomto čase cestujú po mestách a dedinách a prednášajú najdôležitejšej cieľovej skupine – seniorom – o tom, ako sa nestať obeťou trestného činu. Páchatelia rôznej trestnej činnosti sa neustále snažia vymýšľať nové formy, ktorými chcú okradnúť alebo podviesť nič netušiacich ľudí. Preto je dôležité byť šikovnejší a minimálne o krok pred nimi, aby sa dalo včas a účinne vyhnúť nepríjemným situáciám.

np3

Projektovým kolegom sa počas besied potvrdzuje, že starší obyvatelia sú veľmi zraniteľní a ľahko uveria podvodníkom. Na stretnutiach sa venujú poradenstvu a informujú seniorov o tom, ako, kde a na akú inštitúciu sa v prípade potreby obrátiť. Zdôrazňujú tiež výhodu zoskupovania sa v organizáciách Jednoty dôchodcov Slovenska alebo iných združeniach, a to z dôvodu posúvania informácií ohľadom vlastnej ochrany.

np4