Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Stretnutie prevenčných pracovníkov mestských a obecných polícií

03. 12. 2018

V dňoch 29. až 30. 11. 2018 sa v bratislavskej Mestskej časti Dúbravka uskutočnilo Stretnutie prevenčných pracovníkov mestských a obecných polícií. Aktivita sa konala v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a v spolupráci s Mestskou políciou Stará Turá.

Stretnutie prebiehalo v Inštitúte pre verejnú správu a jeho hlavným cieľom bolo predstaviť Národný projekt osobám, ktoré vzhľadom na svoje postavenie v rámci verejnej správy prichádzajú do kontaktu s potenciálnymi obeťami. Lektormi k tejto téme boli riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a krajský koordinátor na regionálnej úrovni Bratislava Miroslav Schelsinger, ktorý priblížil činnosť Kontaktného bodu Bratislava. V ďalšej časti vystúpila Elena Buksová, pôsobiaca na pracovisku v Banskej Bystrici, s informáciami o činnosti odboru prevencie kriminality.

pw

Prevenčný pracovník Mestskej polície Stará Turá Dušan Redaj sa vo svojom vystúpení venoval vzájomnému odovzdávaniu skúseností, keďže v každom väčšom meste realizuje mestská polícia rôzne preventívne aktivity. Súčasťou bola  aj živá diskusia na tému aktívnej spolupráce.

pw

Cieľom druhého dňa bolo zosumarizovať poznatky a informácie toho predošlého - dohodnúť systém vzájomnej komunikácie medzi prevenčnými pracovníkmi a odborom prevencie kriminality, vzájomne sa informovať o pripravovaných aktivitách, materiáloch, podujatiach atď. Pilotné stretnutie zahŕňalo účastníkov zo západoslovenského kraja. Národný projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pw