Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Verejná výzva na výber mimovládnej organizácie do prípravy a realizácie projektu v rámci Priority č. 5, z výzvy Európskej komisie „Presadzovanie rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii“ CERV-2021-EQUAL

10. 05. 2021

Verejná výzva sa vyhlasuje na výber mimovládnej organizácie (projektového partnera), ktorá sapreukázateľne venuje otázkam nenávistných prejavov v online prostredí, monitoringu nenávistnýchprejavov na sociálnych sieťach, analytickej činnosti, ako aj nahlasovaniu nenávistných prejavovv online prostredí. Cieľom verejnej výzvy je nájsť vhodného partnera z radov mimovládnychorganizácií pôsobiacich v Slovenskej republike pre prípravu a realizáciu projektu z výzvy Európskejkomisie „Presadzovanie rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii“ CERV-2021-EQUAL, konkrétne Priority č. 5 vyhradenej pre štátne inštitúcie „Zlepšenie reakcieschopnosti štátnychinštitúcií na prejavy diskriminácie, rasizmu a xenofóbie“.Detailné informácie o kvalifikačných predpokladoch a požadovaných dokladoch,ako aj o samotných detailoch výzvy Európskej komisie, nájdete v prílohe.


Prihlášky obsahujúce všetky požadované doklady zasielajte

do 17. mája 2021

elektronicky na adresu TA.13G4@SGQ3Y1YLD@.