Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Vianočný punč, scénka ochotníckeho divadla a „pokec“ so seniormi

17. 12. 2018

Súčasťou Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sú aj zážitkové workshopy pre konkrétne cieľové skupiny potenciálnych obetí. Jeden taký sa na tému „Seniori, nedajte sa oklamať“ konal 14. decembra 2018 v bratislavskom Kine Lamač.

Primárnym cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť starším občanom informácie o tom, ako sa nestať obeťou trestných činov. Prednášajúcim lektorom bol riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR Jozef Halcin, ktorý prítomným prostredníctvom odporúčaní a reálnych príkladov z praxe vysvetlil, čomu by sa mali vyhýbať a na čo konkrétne by si mali dávať najväčší pozor.

lamac

Ako sa hovorí, radšej raz vidieť než stokrát počuť. Preto bolo do programu zaradené aj živé vystúpenie členov ochotníckeho divadla, ktorí seniorom predviedli jednu zo scénok videí Desatora bezpečného seniora (http://desatoro.sk/) s názvom „Nočný telefonát“. V nej si amatérski herci zahrali starší manželský pár, ktorému v noci zatelefonuje neznámy páchateľ a predstaví sa ako ich vnuk. Ten sa dostal do problému a urýchlene potrebuje peniaze, inak mu hrozí odobratie vodičského preukazu. Starkí, vo veľkom šoku a v domnienke, že pomáhajú najbližšej osobe, peniaze odovzdajú vnukovej známej. Až po čase však prídu na to, že ich skutočný vnuk žiadnu autonehodu nemal a že na vrátenie peňazí čakajú márne...

lamac

So zhovorčivými seniormi sa porozprával aj bratislavský krajský koordinátor Miroslav Schlesinger, ktorý pôsobí na Kontaktnom bode Bratislava.

lamac

Po programe a prednáške sa všetci presunuli do vstupnej miestnosti, kde bol pre všetkých zúčastnených pripravený vianočný punč (samozrejme, nealkoholický) a chutné občerstvenie v podobe ovocia a sladkých koláčikov.

lamac

Stretnutie sa organizovalo v spolupráci so starostom Mestskej časti Bratislava – Lamač Lukášom Baňackým. Národný projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.