Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Víťazi národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality v roku 2013 zameranej na problém domáceho násilia sú už známi

28. 01. 2014

logo eucpn

 Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti /EUCPN/ organizuje každý rok Konferenciu o najlepšej praxi spojenú s vyhodnotením súťaže ECPA – Európska cena za prevenciu kriminality.  Témou roku 2013 bola „Prevencia domáceho násilia“. Na Slovensku sa do národného kola prihlásili 4 projekty, z ktorých víťazný PANDORINA SKRINKA zastupoval SR v medzinárodnom kole ECPA  vo Vilniuse.

Do národného kola súťaže ECPA 2013 boli prihlásené dva projekty z Bratislavský kraj a po jednom projekte za Košický a Prešovský kraj. Na prvých troch priečkach sa projekty zamerané na prevenciu domáceho násilia umiestnili nasledovne:  

Zámerom víťazného projektu je rozšíriť poskytovanie služieb v poradenskom centre za účelom rozvoja schopností ohrozených žien a členov ich rodín, zvyšovanie dostupnosti sociálnych služieb pre obete násilia. Zriadenie Klubu žien „Pandora“, v ktorom sa otvorene hovorí na témy: Hovorme o tom, hovorme spolu, Čítanie o ženách, Stretnutia so ženami medzi nami  a iné. Súčasťou projektu je aj spustenie elektronického poradenstva (zriadenie e-poradne), web fóra (kde vo verejnej diskusii na tému násilie páchané v párových vzťahoch  možno získať odpovede na otázku, či vzťah, v ktorom žijeme, je násilný a ako situáciu riešiť), a organizovanie seminárov na stredných školách k prevencii násilia v párových vzťahoch. Projekt bol inovatívne zameraný na prácu s obeťami, ako aj na  prevenciu pre obyvateľstvo žijúce na vidieku.Odovzdávanie cien

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček blahoželá k úspechu Ing. Ivete Baranovej z OZ ZZŽ MYMAMY Prešov

Tento projekt sa nezameriava na obete, ale naopak -  na páchateľov domáceho násilia. Dlhodobá prax ukazuje, že toto správanie býva u páchateľov opakované. Ak sa má pretrhnúť kruh násilia, je dôležité zamerať sa aj na druhú polovicu problému, ísť k  jeho zdroju -   násilným osobám a urobiť z nich súčasť riešenia problému. Primárnym cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre realizáciu intervenčných programov zameraných na pôvodcov domáceho, resp. partnerského násilia, ktoré budú  aplikovateľné  v každom samosprávnom kraji Slovenska.

  •  3. miesto: projekt RIEŠENIE UDALOSTÍ S PRVKAMI DOMÁCEHO NÁSILIA V PODMIENKACH KR PZ V KOŠICIACH  KR PZ Košice
  • 

Ide o projekt zameraný najmä na vytvorenie databázy udalostí s prvkami domáceho násilia tak, aby bolo možné si kedykoľvek overiť, či ide o prvý alebo opakovaný služobný zákrok toho istého oznamovateľa voči tej istej osobe a podobne. Databáza poskytuje stručné informácie o počte vykonaných zákrokov na danom mieste, o dôvodoch, ktoré k týmto zákrokom viedli  a  informácie o vykonaní a výsledku predchádzajúcich zákrokov, ktoré sú cenným zdrojom poznatkov pri prispôsobení taktiky zákroku a najvhodnejšieho spôsobu riešenia situácie. Uvedené informácie môžu taktiež slúžiť orgánom činným v trestnom konaní, vrátane prokuratúry a súdu,  na správnu kvalifikáciu činu

Odovzdávane cien

Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin, riaditeľ KR PZ Košice plk. Juraj Bukuš, Ing. Iveta Baranová, štátny tajomník Jozef Buček a Mgr. Daša Malíková z Aliancie žien Slovenska

Autorom víťazných projektov v pondelok 27. januára 2014  osobne poďakoval  a ceny odovzdal štátny tajomník MV SR Jozef Buček a tiež šéf odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin. „Na Slovensku nie je veľa organizácií, ktoré vykonávajú aktivity v rámci prevencie domáceho násilia, ktorého stále pribúda. Preto je dôležité venovať sa tejto oblasti intenzívnejšie“, povedal Jozef Halcin.

 Víťazmi roku 2012 boli pezinskí mestskí policajti