Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2022, utorok
 

Aktuálne informácie


:


Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
28. 11. 2019

Jedným z hlavných cieľov protikorupčnej politiky je vytvárať efektívne a účinné riešenia na  zmenšovanie priestoru pre korupciu. Čo však robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi takúto protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá...

Novembrová koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality
26. 11. 2019

Počas novembra 2019 boli odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (ďalej len „OPK“) realizované pracovné stretnutia za účelom koordinovania aktivít v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. OPK okrem iného oceňuje aktivity prednostu Okresného...

Na prednáške s netradičnými a zhovorčivými študentmi
07. 11. 2019

Akadémia Policajného zboru v Bratislave od roku 2015 na svojej pôde organizuje vzdelávanie prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV), ktorá poskytuje záujmové vzdelávanie skôr narodeným občanom. Jej poslaním je poskytnúť im priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných...

Ako komunikovať s médiami? Porozprával nám o tom hovorca rezortu vnútra
05. 11. 2019

Petar Lazarov patrí už niekoľko rokov medzi hovorcov Ministerstva vnútra SR. Vídať ho môžeme najmä na televíznych obrazovkách, keďže sa na neho obracajú novinári z rôznych spravodajských redakcií. Okrem toho je Lazarov aj členom Expertnej pracovno-poradnej skupiny pri Národnom projekte ...

Pomoc obetiam je od novembra zameraná aj na obete obchodovania s ľuďmi
04. 11. 2019

Pomoc Informačných kancelárií pre obete trestných činov nachádzajúcich sa v každom krajskom meste na Slovensku je zameraná na päť cieľových skupín. Od začiatku fungovania Národného projektu bola pozornosť venovaná predovšetkým obetiam z radov seniorov. Od novembra 2019 sa však verejnosť...

Európske krajiny spolupracujú na #Prevenciaobchodovaniasludmi
17. 10. 2019

Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN) a európske krajiny odštartovali 17. októbra 2019 spoločnú preventívnu kampaň zameranú na obchodovanie s ľuďmi. Kampaň upozorňuje občanov na to, že sa môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi, že EÚ im poskytuje širokú škálu práv a tiež...

Odbor prevencie kriminality strávil študijný deň s rakúskou delegáciou
16. 10. 2019

V polovici októbra sme na pôde Ministerstva vnútra SR privítali našich zahraničných kolegov z Federálneho ministerstva vnútra Rakúskej republiky, ktorí nás navštívili za účelom študijnej návštevy spolufinancovanej Európskou komisiou zameranou na zber a spracovanie dát trestných činov...

Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši pribudlo parkovisko
14. 10. 2019

Deväť parkovacích miest pribudlo pri Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Liptovskom Mikuláši. Prostredníctvom Okresného úradu v Žiline ich výstavbu financovalo ministerstvo vnútra SR.   „Išlo o oprávnenú požiadavku, ktorú sa nám, na našu radosť, podarilo...