Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2019, pondelok
 

Aktuálne informácie


:


Témou tohtoročného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality je komunitná policajná činnosť, projekty je potrebné prihlásiť do 14. septembra
07. 08. 2018

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku rakúske predsedníctvo zvolilo tému komunitná policajná činnosť“(community policing).  Medzinárodnému kolu ...

Stretnutia k Národnému projektu sa konajú aj počas horúceho leta
07. 08. 2018

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR plní viacero úloh, ktorými sa snaží zamedziť kriminalite a jej rozrastaniu. Ide o systematickú prácu prostredníctvom prednášok a stretnutí, šírenie informácií cez sociálne siete, informačné letáky, brožúry, novinové články,...

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti – jasne a výstižne
01. 08. 2018

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network – EUCPN) vznikla rozhodnutím Rady Európskej únie v máji 2001 v rámci podpory aktivít prevencie kriminality v členských štátoch a na zabezpečenie prostriedkov na výmenu skúseností z najlepších...

Predmetom zasadnutia v Bruseli boli trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy
24. 07. 2018

Účelom júnovej zahraničnej cesty Dominiky Ďuranovej z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra v Bruseli bolo zasadnutie Vysokej skupiny Európskej únie pre boj proti rasizmu, xenofóbii a ostatným formám intolerancie. Zasadnutie otvorila generálna riaditeľka Európskej komisie...

Pripomíname kampaň k novodobému otroctvu, ktoré ohrozuje každého z nás
18. 07. 2018

Letné prázdniny sú v plnom prúde a s nimi okrem pohody a teplého počasia prichádzajú aj riziká spojené s problematikou obchodovania s ľuďmi. V tomto období chce veľa mladých ľudí a študentov vycestovať do zahraničia – či už za zárobkom, na jazykové kurzy alebo...

Verejná výzva na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie za člena alebo členku Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
16. 07. 2018

 

Intenzita preventívnych prednášok pre seniorov sa zvyšuje
11. 07. 2018

V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa na území celého Slovenska konali ďalšie besedy pre seniorov. S novoprijatými kolegami na pozície krajských koordinátorov a asistentov sa...

Študijná návšteva Španielska k téme nenávistných trestných činov
11. 07. 2018

V termíne od 21. do 22. júna 2018 sa prostredníctvom študijnej návštevy Španielska uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Európskej únie na vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania a zberu dát o trestných činoch z nenávisti. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia z ...

«  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »