Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Aktuálne informácie


:


Nech sa o podvodoch dozvie čo najviac seniorov
07. 11. 2018

Mesiac úcty k starším – október – je už za nami. Cieľom odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR bolo počas neho oboznámiť čo najviac seniorov s podvodmi, ktoré na nich neustále páchajú vynachádzaví podvodníci. Ako zasiahnuť veľký počet ľudí zo staršej generácie? Jednou...

Šport je najlepšia forma prevencie
07. 11. 2018

Slovenský zväz ľadového hokeja spúšťa projekt výstavby Športových komunitných centier, ktorých súčasťou bude malá multifunkčná športová hala.Pilotný projekt odštartoval v Liptovskom Hrádku, kde sa v utorok 6. novembra 2018 uskutočnilo poklepávanie základného kameňa. Pozvanie na slávnostný...

Multidisciplinárna spolupráca v prevencii kriminality
29. 10. 2018

Odborná diskusia v Banskej Bystrici opäť poukázala na nevyhnutnosť multidisciplinárnej spolupráce a poskytovanie pomoci pre obete. Akciu zorganizovala nezisková organizácia Centrum Slniečko v Nitre a za odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR sa na nej...

Národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018
23. 10. 2018

Koncom septembra na Ministerstve vnútra SR zasadala odborná komisia, ktorá hodnotila národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018 (ECPA). Tému „Komunitná policajná činnosť“ (community policing) určilo rakúske predsedníctvo. Za takúto činnosť sa považuje najmä povzbudzovanie...

Vo Viedni otvorili tému trestných činov z nenávisti
18. 10. 2018

Hlavnou témou zasadnutia Vysokej skupiny EÚ pre boj proti rasizmu, xenofóbii a ostatným formám intolerancie (ďalej len Skupina), ktoré sa v dňoch 16. a 17. 10. 2018 prvýkrát uskutočnilo v štáte predsedajúcom Rade EÚ, t. j. v Rakúsku (Viedeň), bolo vytvorenie konsenzu o ...

Október – európsky mesiac počítačovej bezpečnosti
17. 10. 2018

Mesiac október je okrem iného európskym mesiacom počítačovej bezpečnosti. Pri tejto príležitosti aj tento rok Európska únia realizuje kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia občanov, ktorá prebieha v celej Európe. Jej cieľom je podporiť kybernetickú bezpečnosť medzi občanmi a organizáciami a...

V Národnom projekte spolupracujeme s rôznymi odborníkmi
17. 10. 2018

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR. Spolupracuje na ňom s poradnou pracovnou skupinou, ktorá je zložená z odborníkov rôznych oblastí....

Ako identifikovať prípad obchodovania s ľuďmi?
16. 10. 2018

V dňoch 9. až 11. októbra 2018 sa v piešťanskom Centre účelových zariadení Signál konal odborný seminár „Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru SR v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi“. Seminár usporiadala Stredná odborná škola Policajného zboru...

«  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  »