Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Aktuálne informácie


:


Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách
08. 10. 2018

O nevyhnutnosti spolupráce na všetkých úrovniach a navrhovaní efektívnych opatrení diskutovali na Mestskom úrade v Poprade terénni sociálni pracovníci, policajní špecialisti, zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR a zástupkyňa odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky...

O pití alkoholických nápojov sme diskutovali s prvákmi na gymnáziu
03. 10. 2018

V marci 2018 sa uskutočnila slávnostná premiéra výchovno-vzdelávacieho filmového projektu pre mládež Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá..., ktorý vytvorilo občianske združenie Športom proti drogám s účasťou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Odbor...

Trestné činy z nenávisti vyvolali vo Varšave búrlivé diskusie
26. 09. 2018

Pred týždňom sme vás informovali o implementačnej schôdzi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v oblasti ľudských práv, ktorá sa každý rok koná v dňoch od 10. do 21. septembra vo Varšave. Za odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR sa 13...

Rokovania ohľadom ľudských práv priniesli viacero pozitívnych výsledkov
19. 09. 2018

V dňoch od 10. do 21. septembra každoročne prebieha implementačná schôdza Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v oblasti ľudských práv. Každý deň je venovaný inej téme. Našu krajinu vo Varšave počas 13. a 14. septembra 2018 reprezentovala Dominika Ďuranová...

Aj regionálni koordinátori a asistenti sa musia vzdelávať
14. 09. 2018

Medzi mnohé aktivity Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ patrí vzdelávanie koordinátorov a asistentov koordinátorov na regionálnej úrovni. Jedno takéto školenie sa uskutočnilo v dňoch 4. až 6. septembra...

Leto sme ukončili ďalšími prednáškami pre seniorov
13. 09. 2018

Augustové horúčavy „vyhnali“ mnoho ľudí na dovolenky a len veľmi ťažko sa dohadovala ďalšia spolupráca s rôznymi subjektmi. Pre pracovníkov Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor...

Slávnostné kladenie vencov k Pamätníku obetiam holokaustu
13. 09. 2018

V piatok 7. septembra 2018 usporiadalo Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry pietne podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý každoročne pripadá na deviaty septembrový deň. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR si veľmi...

Spoločne si uctime Deň obetí holokaustu a rasového násilia
05. 09. 2018

Deviaty septembrový deň patrí každý rok spomienke na obete holokaustu a rasového násilia. V tento dátum roku 1941 vydala vláda SR nariadenie o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex, ktorý bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Išlo o ...

«  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  »