Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2022, utorok
 

Aktuálne informácie


:


Stretnutie prednostov okresných úradov otvorilo viacero tém, protikorupčnú politiku nevynímajúc
31. 05. 2021

V dňoch 27. a 28. mája 2021 sa v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička konala porada prednostov OÚ. Zúčastnil sa na nej aj premiér SR Eduard Heger, minister vnútra SR Roman Mikulec a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Ján Lazar. Prítomní sa...

Dotazníkovým prieskumom sme identifikovali 28 druhov korupčných rizík
21. 05. 2021

Ako zistiť postoje a názory zamestnancov, percepciu korupcie a ako prispieť k zefektívneniu riadenia korupčných rizík? Odpoveďou je elektronický protikorupčný dotazníkový prieskum vytvorený na základe protikorupčného programu. Jeho cieľom je poskytnutie podkladov na identifikáciu...

Pre bezpečnosť obyvateľov je kľúčový regionálny rozvoj
14. 05. 2021

Rezort vnútra sa prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) aktívne zapája do prípravy integrovaných územných stratégií (IÚS). Zároveň koordinuje regióny v tematických skupinách zameraných na zlepšenie kvality života občanov žijúcich v jednotlivých...

Verejná výzva na výber mimovládnej organizácie do prípravy a realizácie projektu v rámci Priority č. 5, z výzvy Európskej komisie „Presadzovanie rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii“ CERV-2021-EQUAL
10. 05. 2021

Verejná výzva sa vyhlasuje na výber mimovládnej organizácie (projektového partnera), ktorá sapreukázateľne venuje otázkam nenávistných prejavov v online prostredí, monitoringu nenávistnýchprejavov na sociálnych sieťach, analytickej činnosti, ako aj nahlasovaniu nenávistných prejavovv online...

Verejná výzva na výber zástupcu do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
27. 04. 2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie zaoberajúcej sa problematikou rasizmu a extrémizmu do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných...

Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň, a to aj v rómskom jazyku
13. 04. 2021

Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu  SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy, seniorov i...

Pracovníci informačných kancelárií absolvovali kolektívne stretnutia s psychologičkou
03. 03. 2021

Na odborný seminár k téme „Psychologická pomoc klientom v informačných kanceláriách pre obete trestných činov (IK)“, ktorý sa uskutočnil na jeseň roku 2020 v Trenčíne, nadviazali samostatné rozšírené stretnutia pracovníkov jednotlivých IK s lektorkou, prezidentkou Slovenskej...

Odborný seminár: Právne poradenstvo pre klienta v materiálnej núdzi
19. 02. 2021

Cieľom pomoci obetiam, ktorá je v každom kraji na Slovensku realizovaná prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK), je okrem iného prehlbovať spoluprácu s partnerskými subjektmi. Jedným z nich je Centrum právnej pomoci (CPP) v gescii Ministerstva...