Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. júl 2022, piatok
 

Aktuálne informácie


:


Informačné kancelárie pre obete trestných činov spolupracujú s operátormi krízových liniek
26. 09. 2021

Pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK), nachádzajúcich sa naprieč celým Slovenskom, spustili spoluprácu s operátormi linky 112. Operátori krízových liniek v každom kraji sú informovaní o fungovaní a službách IK a v prípade, že si to situácia...

Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie kriminality? Prihláste sa do národného kola ECPA 2021
05. 08. 2021

Každoročná Európska cena za prevenciu kriminality a konferencia o najlepšej praxi (ECPA and BPC) sa tento rok uskutoční 8. a 9. decembra 2021 v Ľubľane. Témou slovinského predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je Šikanovanie a násilie medzi maloletými...

Vláda prerokovala správu o prevencii kriminality v roku 2020
02. 06. 2021

V stredu 2. júna 2021 vláda schválila hodnotiacu správa o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality za rok 2020 , ktorú na rokovanie  predložil minister vnútra SR Roman Mikulec. Dokument sumarizuje preventívne aktivity jednotlivých ministerstiev, ako aj návrhy opatrení do...

Stretnutie prednostov okresných úradov otvorilo viacero tém, protikorupčnú politiku nevynímajúc
31. 05. 2021

V dňoch 27. a 28. mája 2021 sa v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička konala porada prednostov OÚ. Zúčastnil sa na nej aj premiér SR Eduard Heger, minister vnútra SR Roman Mikulec a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Ján Lazar. Prítomní sa...

Dotazníkovým prieskumom sme identifikovali 28 druhov korupčných rizík
21. 05. 2021

Ako zistiť postoje a názory zamestnancov, percepciu korupcie a ako prispieť k zefektívneniu riadenia korupčných rizík? Odpoveďou je elektronický protikorupčný dotazníkový prieskum vytvorený na základe protikorupčného programu. Jeho cieľom je poskytnutie podkladov na identifikáciu...

Pre bezpečnosť obyvateľov je kľúčový regionálny rozvoj
14. 05. 2021

Rezort vnútra sa prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) aktívne zapája do prípravy integrovaných územných stratégií (IÚS). Zároveň koordinuje regióny v tematických skupinách zameraných na zlepšenie kvality života občanov žijúcich v jednotlivých...

Verejná výzva na výber mimovládnej organizácie do prípravy a realizácie projektu v rámci Priority č. 5, z výzvy Európskej komisie „Presadzovanie rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii“ CERV-2021-EQUAL
10. 05. 2021

Verejná výzva sa vyhlasuje na výber mimovládnej organizácie (projektového partnera), ktorá sapreukázateľne venuje otázkam nenávistných prejavov v online prostredí, monitoringu nenávistnýchprejavov na sociálnych sieťach, analytickej činnosti, ako aj nahlasovaniu nenávistných prejavovv online...

Verejná výzva na výber zástupcu do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
27. 04. 2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie zaoberajúcej sa problematikou rasizmu a extrémizmu do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných...