Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2022, streda
 

Aktuálne informácie


:


Verejná výzva na výber zástupcu/ zástupkyne mimovládnej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
08. 02. 2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne z mimovládnej neziskovej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Detailné informácie pre uchádzačov o kvalifikačných predpokladoch a požadovaných...

Ministerstvo vnútra pokračuje v projekte webinárov o internetovej bezpečnosti a mediálnej gramotnosti pre školy
01. 02. 2021

V čase pandémie sa väčšina bežného života vrátane vzdelávania detí presunula do virtuálneho sveta a žiaci trávia oveľa viac času pred obrazovkami počítačov. Okrem pozitív, ktoré digitálne technológie a online priestor prinášajú, je tu i množstvo nástrah ohrozujúcich predovšetkým...

Psychické týranie býva často horšie ako to fyzické – ako ho spoznať?
01. 02. 2021

S pretrvávajúcou pandémiou vírusu COVID-19 venujeme zvýšenú pozornosť téme domáceho násilia, ktoré so sebou prináša ešte aj v dnešnej spoločnosti veľa mýtov a predsudkov. V porovnaní so psychickým týraním, ktoré na prvý pohľad nevidno, je ľahšie dokázateľnou formou agresie...

Odborný seminár: Ako postupovať pri oznamovaní korupcie?
29. 01. 2021

Rok 2021 sa v oblasti protikorupčnej politiky na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK) začal odborným on-line seminárom k téme oznamovania korupcie. Prednášky boli určené koordinátorom na regionálnej úrovni a asistentom koordinátorov, ktorí poskytujú ...

Čo prinesie regionálna platforma v oblasti pomoci obetiam trestných činov?
25. 01. 2021

Pomoc obetiam trestných činov (ďalej len „pomoc obetiam“) venuje významnú pozornosť nastaveniu spolupráce medzi inštitúciami, ktoré poskytujú pomoc alebo prichádzajú do kontaktu s obeťami, prípadne dokážu ovplyvniť prístup k potrebným službám. S týmto cieľom je na úrovni každého kraja...

Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
14. 01. 2021

Zámerom materiálu, ktorý na rokovanie kabinetu v stredu 13. januára 2021 predložil minister vnútra Roman Mikulec, je presadzovať, obhajovať a brániť demokratický právny štát, jeho základné hodnoty a atribúty a apelovať na vytváranie silného demokratického a politického prostredia...

Medzirezortná spolupráca: Výsledkom je dostupnosť preventívneho materiálu pre každú školu
11. 01. 2021

Spojiť sily pre zvýšenie informovanosti detí a mládeže k problematike násilia na deťoch sa ešte počas novembra 2020 rozhodli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo vnútra SR. Ako hlavní „hráči“ na štátnom poli vzdelávania a osvety tak chcú neustále...

Identifikujeme korupčné riziká na katastrálnych úradoch
09. 12. 2020

Už sedemnásť rokov pripadá na deviaty decembrový deň Medzinárodný deň boja proti korupcii. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku korupčného správania a jeho odstraňovania. Tím protikorupčného koordinátora Ministerstva vnútra SR (pôsobiaceho v rámci odboru prevencie...