Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2022, pondelok
 

Aktuálne informácie


:


Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň, a to aj v rómskom jazyku
13. 04. 2021

Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu  SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy, seniorov i...

Pracovníci informačných kancelárií absolvovali kolektívne stretnutia s psychologičkou
03. 03. 2021

Na odborný seminár k téme „Psychologická pomoc klientom v informačných kanceláriách pre obete trestných činov (IK)“, ktorý sa uskutočnil na jeseň roku 2020 v Trenčíne, nadviazali samostatné rozšírené stretnutia pracovníkov jednotlivých IK s lektorkou, prezidentkou Slovenskej...

Odborný seminár: Právne poradenstvo pre klienta v materiálnej núdzi
19. 02. 2021

Cieľom pomoci obetiam, ktorá je v každom kraji na Slovensku realizovaná prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK), je okrem iného prehlbovať spoluprácu s partnerskými subjektmi. Jedným z nich je Centrum právnej pomoci (CPP) v gescii Ministerstva...

Verejná výzva na výber zástupcu/ zástupkyne mimovládnej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
08. 02. 2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne z mimovládnej neziskovej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Detailné informácie pre uchádzačov o kvalifikačných predpokladoch a požadovaných...

Ministerstvo vnútra pokračuje v projekte webinárov o internetovej bezpečnosti a mediálnej gramotnosti pre školy
01. 02. 2021

V čase pandémie sa väčšina bežného života vrátane vzdelávania detí presunula do virtuálneho sveta a žiaci trávia oveľa viac času pred obrazovkami počítačov. Okrem pozitív, ktoré digitálne technológie a online priestor prinášajú, je tu i množstvo nástrah ohrozujúcich predovšetkým...

Psychické týranie býva často horšie ako to fyzické – ako ho spoznať?
01. 02. 2021

S pretrvávajúcou pandémiou vírusu COVID-19 venujeme zvýšenú pozornosť téme domáceho násilia, ktoré so sebou prináša ešte aj v dnešnej spoločnosti veľa mýtov a predsudkov. V porovnaní so psychickým týraním, ktoré na prvý pohľad nevidno, je ľahšie dokázateľnou formou agresie...

Odborný seminár: Ako postupovať pri oznamovaní korupcie?
29. 01. 2021

Rok 2021 sa v oblasti protikorupčnej politiky na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK) začal odborným on-line seminárom k téme oznamovania korupcie. Prednášky boli určené koordinátorom na regionálnej úrovni a asistentom koordinátorov, ktorí poskytujú ...

Čo prinesie regionálna platforma v oblasti pomoci obetiam trestných činov?
25. 01. 2021

Pomoc obetiam trestných činov (ďalej len „pomoc obetiam“) venuje významnú pozornosť nastaveniu spolupráce medzi inštitúciami, ktoré poskytujú pomoc alebo prichádzajú do kontaktu s obeťami, prípadne dokážu ovplyvniť prístup k potrebným službám. S týmto cieľom je na úrovni každého kraja...