Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2024, streda
 

Aktuálne informácie


:


V predvečer 17. novembra si pripomíname Medzinárodný deň tolerancie
16. 11. 2021

Medzinárodný deň tolerancie (16. november) je významnou príležitosťou poukázať na  rôznorodosť ľudského bytia a rešpektovanie univerzálnych ľudských práv.  Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX) si...

Národné kolo ECPA 2021: Projekty otvárajúce zákutia digitálneho aj skutočného sveta mládeže
30. 09. 2021

Dňa 29. septembra 2021 sa na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) uskutočnilo národné kolo Európskej ceny prevencie kriminality (ECPA 2021) na tému “Šikanovanie a násilie medzi maloletými (online aj offline)“.Téma bola určená v rámci slovinského predsedníctva...

Informačné kancelárie pre obete trestných činov spolupracujú s operátormi krízových liniek
26. 09. 2021

Pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK), nachádzajúcich sa naprieč celým Slovenskom, spustili spoluprácu s operátormi linky 112. Operátori krízových liniek v každom kraji sú informovaní o fungovaní a službách IK a v prípade, že si to situácia...

Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie kriminality? Prihláste sa do národného kola ECPA 2021
05. 08. 2021

Každoročná Európska cena za prevenciu kriminality a konferencia o najlepšej praxi (ECPA and BPC) sa tento rok uskutoční 8. a 9. decembra 2021 v Ľubľane. Témou slovinského predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je Šikanovanie a násilie medzi maloletými...

Vláda prerokovala správu o prevencii kriminality v roku 2020
02. 06. 2021

V stredu 2. júna 2021 vláda schválila hodnotiacu správa o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality za rok 2020 , ktorú na rokovanie  predložil minister vnútra SR Roman Mikulec. Dokument sumarizuje preventívne aktivity jednotlivých ministerstiev, ako aj návrhy opatrení do...

Stretnutie prednostov okresných úradov otvorilo viacero tém, protikorupčnú politiku nevynímajúc
31. 05. 2021

V dňoch 27. a 28. mája 2021 sa v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička konala porada prednostov OÚ. Zúčastnil sa na nej aj premiér SR Eduard Heger, minister vnútra SR Roman Mikulec a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Ján Lazar. Prítomní sa...

Dotazníkovým prieskumom sme identifikovali 28 druhov korupčných rizík
21. 05. 2021

Ako zistiť postoje a názory zamestnancov, percepciu korupcie a ako prispieť k zefektívneniu riadenia korupčných rizík? Odpoveďou je elektronický protikorupčný dotazníkový prieskum vytvorený na základe protikorupčného programu. Jeho cieľom je poskytnutie podkladov na identifikáciu...

Pre bezpečnosť obyvateľov je kľúčový regionálny rozvoj
14. 05. 2021

Rezort vnútra sa prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) aktívne zapája do prípravy integrovaných územných stratégií (IÚS). Zároveň koordinuje regióny v tematických skupinách zameraných na zlepšenie kvality života občanov žijúcich v jednotlivých...