Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Aktuálne informácie


:


Do boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa zapája čoraz viac žien
12. 09. 2019

V dňoch 9. až 11. septembra 2019 sa vo Viedni na pôde OSN uskutočnilo stretnutie Pracovnej skupiny Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) tematicky zamerané na prevenciu v oblasti obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika mala zastúpenie prostredníctvom odboru prevencie...

Seniori seniorom alebo dôchodcovia ako lektori na besedách
09. 09. 2019

Koordinátori na regionálnej úrovni a ich asistenti už viac ako rok navštevujú rôzne zariadenia a inštitúcie s preventívnymi aktivitami – besedami. Náplň prednášok bola primárne zameraná na cieľovú skupinu seniori (pozn. od novembra 2019 aj na tému obchodovanie s ľuďmi). Ako však...

Ako dobre poznáte vašu pracovnú zmluvu?
22. 07. 2019

Jednou z hlavných tém odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR je problematika obchodovanie s ľuďmi. Aj práve preto sme sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania ľudí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodli v spolupráci s Ministerstvom...

Absolvovali sme odborný seminár v Múzeu holokaustu v Seredi
04. 07. 2019

Holokaust je mimoriadne náročná téma a človek by si mohol povedať, že v lete sa netreba zaťažovať smutnými príbehmi. Avšak, ľudí, ktorí boli nútení žiť, pracovať a trpieť v seredskom pracovnom tábore (a nielen tam) počas II. svetovej vojny, sa nikto nepýtal, či sa im chce na toto...

Efektívny boj proti obchodovaniu s ľuďmi nie je možný bez spolupráce
24. 06. 2019

Hoci je problematika boja proti obchodovaniu s ľuďmi po viacerých líniách v gestorstve rezortu vnútra, je dôležité zdôrazniť, že efektívny boj proti tomuto druhu závažnej kriminality nie je možné realizovať bez spolupráce s ďalšími inštitúciami. Povedal to štátny tajomník Ministerstva...

MV SR pripraví opatrenia pre dôslednejší boj proti domácemu násiliu
20. 06. 2019

Ministerstvo vnútra spúšťa kampaň s názvom Od zajtra. Venovaná je domácemu násiliu a reprezentuje ju aj hudobný klip speváčky Dary Rolins. Rezort zároveň pripravil balík opatrení, aby dokázal efektívnejšie a dôslednejšie bojovať proti týraniu v domácnostiach. Na tlačovej konferencii 20. júna 2019 o...

Pravidelné stretávanie členov expertnej skupiny prináša výsledky
18. 06. 2019

V rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pracuje Expertná pracovno-poradná skupina. Jej členovia sa na pravidelných stretnutiach sústreďujú na riešenie, schvaľovanie či diskusiu k jednotlivým témam...

Je možné zlepšiť súčasný mechanizmus spolupráce v EÚ v oblasti radikalizácie?
18. 06. 2019

V belgickom Bruseli sa 17. júna 2019 na rokovaní Riadiaceho výboru pre radikalizáciu zišla skupina expertov na vysokej úrovni. V záverečnej správe odporúčajú v priebehu roka 2019 vyhodnotiť pokrok dosiahnutý v rámci navrhovaného mechanizmu spolupráce Európskej únie. Za Slovenskú republiku...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »