Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2020, pondelok
 

Aktuálne informácie


:


Slovensko bude na decembrovej konferencii vo Fínsku reprezentovať projekt „Drogy sú cesta do tmy“
10. 10. 2019

Deviaty októbrový deň sa na pôde rezortu vnútra uskutočnilo vyhodnotenie národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality (ECPA) 2019. Témou určenou fínskym predsedníctvom v Rade EÚ je „Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými...

Adekvátna príprava lektorov a reálne prípady z praxe pozdvihli úroveň vzdelávaní na vyšší level
04. 10. 2019

V dňoch 1. až 3. októbra 2019 bolo v rámci Pomoci obetiam na Okresnom úrade v Banskej Bystrici spustené prvé Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru (PZ) zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie teoretických vedomostí dôležitých pri identifikácii potrieb obetí trestných...

Rada vlády pre prevenciu kriminality podporila dotáciami 395 žiadateľov
27. 09. 2019

 Dňa 26. septembra 2019 Rada vlády SR pre prevenciu kriminality uznesením č. 1 podporila dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019 v oblasti prevencie kriminality. Na okresné úrady v sídlach krajov bolo doručených 1049 žiadostí, ktoré sa pridŕžali...

Nenávistné delikty ako jedna z hlavných tém varšavských rokovaní OBSE
26. 09. 2019

Každoročnú Implementačnú schôdzu Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) k ľudskej dimenzii za slovenské predsedníctvo v OBSE otvoril 16. septembra 2019 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Slovenskú republiku reprezentovalo...

Ministerstvo vnútra má protikorupčný program, ktorým chce dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby
24. 09. 2019

Ministerstvo vnútra SR schválilo vlastný Protikorupčný program Ministerstva vnútra SR  na roky 2019 – 2023, ktorý nadväzuje na schválený materiál Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.   „Korupčné riziká sú negatívnym faktorom dobre známym po celom svete. Rezort...

Správnym cielením preventívnych opatrení k znižovaniu radikalizácie a extrémizmu
20. 09. 2019

V druhej polovici septembra sa v Helsinkách uskutočnila konferencia pod záštitou fínskeho predsedníctva Rady Európskej únie na tému prevencia radikalizácie a násilného extrémizmu. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR tu mal možnosť zdieľať svoje skúsenosti so zástupcami...

Téma Európskej ceny za prevenciu kriminality 2019 je zameraná na prevenciu drogovej kriminality, projekty je potrebné prihlásiť do 30. septembra
19. 09. 2019

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému (Európska cena prevencie kriminality – ECPA). Tento rok je fínskemu predsedníctvu cťou vyhlásiť súťaž ECPA na tému “Znižovanie a prevencia drogovej...

Do boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa zapája čoraz viac žien
12. 09. 2019

V dňoch 9. až 11. septembra 2019 sa vo Viedni na pôde OSN uskutočnilo stretnutie Pracovnej skupiny Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) tematicky zamerané na prevenciu v oblasti obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika mala zastúpenie prostredníctvom odboru prevencie...

«  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »