Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Aktuálne informácie


:


Verejná výzva na výber mimovládnej organizácie do prípravy a realizácie projektu v rámci Priority č. 5, z výzvy Európskej komisie „Presadzovanie rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii“ CERV-2021-EQUAL
10. 05. 2021

Verejná výzva sa vyhlasuje na výber mimovládnej organizácie (projektového partnera), ktorá sapreukázateľne venuje otázkam nenávistných prejavov v online prostredí, monitoringu nenávistnýchprejavov na sociálnych sieťach, analytickej činnosti, ako aj nahlasovaniu nenávistných prejavovv online...

Verejná výzva na výber zástupcu do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
27. 04. 2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie zaoberajúcej sa problematikou rasizmu a extrémizmu do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných...

Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň, a to aj v rómskom jazyku
13. 04. 2021

Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu  SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy, seniorov i...

Pracovníci informačných kancelárií absolvovali kolektívne stretnutia s psychologičkou
03. 03. 2021

Na odborný seminár k téme „Psychologická pomoc klientom v informačných kanceláriách pre obete trestných činov (IK)“, ktorý sa uskutočnil na jeseň roku 2020 v Trenčíne, nadviazali samostatné rozšírené stretnutia pracovníkov jednotlivých IK s lektorkou, prezidentkou Slovenskej...

Odborný seminár: Právne poradenstvo pre klienta v materiálnej núdzi
19. 02. 2021

Cieľom pomoci obetiam, ktorá je v každom kraji na Slovensku realizovaná prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK), je okrem iného prehlbovať spoluprácu s partnerskými subjektmi. Jedným z nich je Centrum právnej pomoci (CPP) v gescii Ministerstva...

Verejná výzva na výber zástupcu/ zástupkyne mimovládnej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
08. 02. 2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne z mimovládnej neziskovej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Detailné informácie pre uchádzačov o kvalifikačných predpokladoch a požadovaných...

Ministerstvo vnútra pokračuje v projekte webinárov o internetovej bezpečnosti a mediálnej gramotnosti pre školy
01. 02. 2021

V čase pandémie sa väčšina bežného života vrátane vzdelávania detí presunula do virtuálneho sveta a žiaci trávia oveľa viac času pred obrazovkami počítačov. Okrem pozitív, ktoré digitálne technológie a online priestor prinášajú, je tu i množstvo nástrah ohrozujúcich predovšetkým...

Psychické týranie býva často horšie ako to fyzické – ako ho spoznať?
01. 02. 2021

S pretrvávajúcou pandémiou vírusu COVID-19 venujeme zvýšenú pozornosť téme domáceho násilia, ktoré so sebou prináša ešte aj v dnešnej spoločnosti veľa mýtov a predsudkov. V porovnaní so psychickým týraním, ktoré na prvý pohľad nevidno, je ľahšie dokázateľnou formou agresie...