Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:


Osveta ako jeden z pilierov prevencie kriminality
15. 04. 2019

V dňoch 11. a 12. apríla 2019 sa na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár na tému „Prevencia vybraných sociálno-patologických javov“. Seminár bol určený pre zástupcov kultúrno-osvetových centier a odborníkov venujúcim sa prevencii...

Obete trestných činov nájdu pomoc už aj v Trnavskom kraji
11. 04. 2019

V poradí šiestou oficiálne otvorenou informačnou kanceláriou Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je od 10. apríla 2019 Kontaktný bod na Okresnom úrade v Trnave. Aktivity jej pracovníkov, rovnako ako vo všetkých...

Spolupráca so samosprávou v rožňavskom okrese
10. 04. 2019

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR naďalej pokračuje v aktívnej spolupráci s mestom Dobšiná (okres Rožňava). Aj keď je finančná podpora aktivít prevencie kriminality dôležitá, účasť na pracovných stretnutiach pri riešení problémov súvisiacich s prevenciou...

O pomoci obetiam na druhom projektovom vzdelávaní na Donovaloch
05. 04. 2019

Súčasťou Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je okrem organizácie preventívnych aktivít či pracovných stretnutí aj vzdelávacia činnosť. V dňoch 3. a 4. apríla 2019 sa v Centre účelových zariadení –...

Ako využiť internet na spoločné dobro a spoluprácu
29. 03. 2019

Dňa 28. 3. 2019 zorganizovalo OZ digiQ podujatie „Internet = Common Space alebo Participatívny prístup k digitálnemu občianstvu“, ktoré sa konalo prostredníctvom verejných a multisektorových konzultácií v priestoroch spoločnosti KPMG v Bratislave (sieť poradenských spoločností...

Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici
26. 03. 2019

V rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ (ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) sa dňa 25. 3. 2019 v priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica konalo Vzdelávanie...

Koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality
15. 03. 2019

Témou marcovej pracovnej porady preventistov Banskobystrického kraja na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Banskej Bystrici bola spolupráca a koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality. Z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR bola prítomná Elena...

Nedajte sa ľahko odvieSť, aj keď je vidina zárobku lákavá
14. 03. 2019

Ikonický červený podlažný autobus na košickom staromestskom námestí? Nič nie je nemožné. Na vlastné oči sa o tom dňa 13. 3. 2019 presvedčili okoloidúci, ktorí boli svedkami podujatia na zvyšovanie povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Akciu realizovalo Britské veľvyslanectvo na Slovensku...

«  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »