Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2022, streda
 

Tlačové správy


:

RSS


Ministerstvo vnútra plánuje tzv. volebný kódex predložiť do konca roka
24. 01. 2011

Volebný kódex by mal byť pripravený tak, aby ho parlament mohol schváliť najneskôr koncom roka 2011 alebo začiatkom roka 2012. Po prvom zasadnutí komisie, ktorá sa jeho prípravou zaoberá, v pondelok 24. januára 2011  to povedal minister vnútra Daniel Lipšic. "Mal by byť schválený minimálne dva...

Oznámenie - zmena účtu na pokuty ukladané Železničnou políciou
20. 01. 2011

Od 1. januára 2011 je  v zmysle zákona 547/2010 Z. z. o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru železničná polícia súčasťou  Policajného zboru. Preto upozorňujeme, že účet 7000349562/8180 v Štátnej pokladnici bol k 31. decembru 2010 zrušený. Platby za pokuty uložené...

Vláda schválila novú koncepciu fungovania integrovaného záchranného systému
19. 01. 2011

Ministerstvo vnútra vypracovalo novú Koncepciu organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému v SR na roky 2011 - 2015, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu do roku 2010. Nová koncepcia analyzuje súčasný stav IZS a navrhuje jeho riešenie. Vychádza pritom z programového vyhlásenia...

Informácia o súťaži Európska cena za prevenciu kriminality 2010
18. 01. 2011

Slovenská republika sa zúčastnila  v roku 2010 na súťaži vyhlásenej Európskou sieťou pre prevenciu kriminality ECPA 2010 na tému Bezpečné bývanie v bezpečnej komunite prostredníctvom prevencie, polície a restoratívnych programov.Súťaž bola súčasťou konferencie EUCPN o najlepšej praxi, ktorá sa...

Vláda schválila postup pri analyzovaní činností a efektívnosti verejnej správy
13. 01. 2011

Vláda Slovenskej reubliky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala uskutočniť kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy.  Ministerstvo vnútra preto vypracovalo Osnovu analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení. Výsledkom...

Železničná polícia je už súčasťou Policajného zboru
04. 01. 2011

Príslušníci železničnej polície sa 1. januárom 2011 začlenili do štruktúry Policajného zboru a vznikla nová služba PZ „železničná polícia“. Vyplýva z návrhu zákona o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru. Ministrovi vnútra je železničná polícia podriadená od apríla 2009 a jej...

Od 1. januára 2011 nastali zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR
04. 01. 2011

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. 1. 2011 môžu jednotlivé rezorty poskytovať dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti len na základe osobitného zákona. Ministerstvo vnútra doteraz poskytovalo dotácie:   na úseku prevencie kriminality podľa zákona č....

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz