Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Tlačové správy


:

RSS


Oznámenie - zmena účtu na pokuty ukladané Železničnou políciou
20. 01. 2011

Od 1. januára 2011 je  v zmysle zákona 547/2010 Z. z. o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru železničná polícia súčasťou  Policajného zboru. Preto upozorňujeme, že účet 7000349562/8180 v Štátnej pokladnici bol k 31. decembru 2010 zrušený. Platby za pokuty uložené...

Vláda schválila novú koncepciu fungovania integrovaného záchranného systému
19. 01. 2011

Ministerstvo vnútra vypracovalo novú Koncepciu organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému v SR na roky 2011 - 2015, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu do roku 2010. Nová koncepcia analyzuje súčasný stav IZS a navrhuje jeho riešenie. Vychádza pritom z programového vyhlásenia...

Vláda schválila postup pri analyzovaní činností a efektívnosti verejnej správy
13. 01. 2011

Vláda Slovenskej reubliky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala uskutočniť kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy.  Ministerstvo vnútra preto vypracovalo Osnovu analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení. Výsledkom...

Železničná polícia je už súčasťou Policajného zboru
04. 01. 2011

Príslušníci železničnej polície sa 1. januárom 2011 začlenili do štruktúry Policajného zboru a vznikla nová služba PZ „železničná polícia“. Vyplýva z návrhu zákona o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru. Ministrovi vnútra je železničná polícia podriadená od apríla 2009 a jej...

Od 1. januára 2011 nastali zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR
04. 01. 2011

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. 1. 2011 môžu jednotlivé rezorty poskytovať dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti len na základe osobitného zákona. Ministerstvo vnútra doteraz poskytovalo dotácie:   na úseku prevencie kriminality podľa zákona č....

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz