Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Tlačové správy


:

RSS


Vláda prerokovala správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality
30. 04. 2013

Vláda Slovenskej republiky na svojom 57. rokovaní dňa 30. marca 2013 prerokovala a vzala na vedomie Hodnotiacu správu  o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 za rok2012. Cieľom správy je...

Workshop „Rozšírenie referenčného mechanizmu“ za účasti experta z Veľkej Británie
27. 04. 2013

Pod vedením podpredsedu Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi Ing. Jozefa Halcina sa v piatok 26. apríla 2013 v Účelovom zariadení hotela Bôrik v Bratislave uskutočnil prínosný seminár v rámci projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov...

Konferencia ministrov Salzburského fóra
26. 04. 2013

Konferencia ministrov Salzburského fóra (SF) sa uskutočnila pod záštitou poľského predsedníctva v SF, ktoré prebieha v 1. polroku 2013. SF je platformou pre dialóg a spoluprácu v oblasti vnútra. Ministerské stretnutie vo Varšave v dňoch 23.-24. apríla 2013, ktorému predchádzalo...

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček na konferencii Budapeštianskeho procesu v Istanbule
25. 04. 2013

Dňa 19. apríla sa štátny tajomník MV SR Jozef Buček zúčastnil na 5. ministerskej konferencii Budapeštianskeho procesu v Istanbule. Cieľom konferencie bolo schválenie istanbulskej deklarácie k Partnerstvu Hodvábnej cesty pre migráciu. Účelom tohto partnerstva je zlepšiť podmienky pre...

Slovenská jednotka LYNX Commando patrí medzi európsku špičku
25. 04. 2013

Medzinárodné európske protiteroristické cvičenie ATLAS Common Challenge, ktoré sa konalo 17. apríla v priestoroch strednej umeleckej školy v Kolárove, pod velením slovenského Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru,  sa vysielalo naživo do zriadeného situačného centra...

Zákon k druhej fáze reformy ESO schválený vládou
25. 04. 2013

Na rokovaní vlády SR bol schválený zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorým Ministerstvo vnútra SR pokračuje vo vytváraní jednotnej sústavy integrovaných miestnych orgánov štátnej správy v rámci reformy ESO. V súlade s územným a správnym...

Ministerstvo vnútra odstupuje od zmluvy s Regionálnou obstarávacou agentúrou /ROA/
24. 04. 2013

Keďže ministerstvo vnútra, ako autor novely zákona o verejnom obstarávaní a budúci garant centrálneho obstarávania, dohliada na absolútnu transparentnosť a efektivitu vynakladania verejných prostriedkov, chce sa vyhnúť akýmkoľvek pochybnostiam o transparentnosti a odbornosti v rámci procesov...

Od 1. mája 2013 nadobúdajú účinnosť zmeny v cudzineckom zákone
22. 04. 2013

Novelu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov  ministerstvo vnútra vypracovalo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR.  Hlavným cieľom novely je zapracovanie európskeho práva do slovenskej legislatívy –  okruh štátnych príslušníkov tretích krajín,...

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz