Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

17. zasadnutie slovensko-českej medzivládnej komisie

Terchová, 28. 11. 2014

foto3

V poradí 17. zasadnutie Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu sa konalo 27. novembra 2014 v Terchovej – Vrátnej Doline. Pravidelné zasadnutia komisií  pre cezhraničnú spoluprácu vychádzajú z bilaterálnych dohôd a zmlúv o cezhraničnej spolupráci za účelom podpory čo najlepšej a najužšej spolupráce orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy. 

Slovenskú delegáciu na zasadnutí viedol predseda slovenskej časti komisie Jozef Buček, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Predsedníčkou českej časti komisie bola Klára Dostálová, 1. námestníčka ministerky pre regionálny rozvoj v sekcii regionálneho rozvoja Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky.  Zasadnutia sa zúčastnila aj veľvyslankyňa ČR v SR p. Lívia Klausová. Po úvodnom privítaní účastníkov zasadnutia starostom obce Terchová Milanom Laurenčíkom, štátny tajomník Jozef Buček zdôraznil, že komisia má byť platformou prezentácie výsledkov a aktivít v oblasti riešenia problémov v prihraničnej oblasti. Klára Dostálová následne informovala o významnej úlohe v oblasti programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov,  ktorú ako hlavný koordinátor zohráva práve Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR. 

Prvý blok prezentácií sa týkal zhodnotenia implementácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika v rokoch 2007-2013, ktorému komisia vyslovila podporu. Ďalším bodom diskusií bol aktuálny stav prípravy Operačného programu cezhraničnej  spolupráce Slovenská republika -Česká republika 2014-2020 v rámci INTERREG V. Komisia vzala obsah programu na vedomie vrátane finančných alokácií na jednotlivé prioritné osi a odporučila slovenskej strane a českej strane precízny postup s cieľom schválenia programu EK v stanovenom termíne.

Zástupcovia českej a slovenskej strany informovali komisiu o stave prípravy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 -2020 (IROP), ktorý má integrovať rozvojové priority obcí, miesta a regiónov a takto prispieť k zlepšeniu kvality života. Podľa komisie výstupy zrealizovaných mikroprojektov potvrdili význam ondu mikroprojektov, ktoré prispievajú k rozvoju prihraničnej oblasti. V závere podujatia členovia zasadnutia vyslovili podporu aktivitám novovzniknutej pracovnej skupiny pre krízový manažment, civilnú ochranu a integrovaný záchranný systém, ktorá bola zriadená pri Slovensko-českej medzivládnej komisii pre cezhraničnú spoluprácu.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz