Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. júl 2021, pondelok
 

18. október - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

17. 10. 2014

obchodovanie s ľuďmi

Obchod s ľuďmi je celosvetovo tretím najvýnosnejším nelegálnym obchodom  - podľa odhadov sa na ňom každoročne medzinárodné organizované skupiny obohatia o 110 miliárd eur. Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého. Je  potrebné o tomto probléme hovoriť otvorene a nahlas, lebo len tak je mu možné predchádzať a eliminovať ho.  Napriek tomu ide o vysoko latentnú trestnú činnosť. Veľa obetí zostáva neodhalených a páchateľov nepotrestaných. Vzhľadom na traumu, ktorú obete prežijú, sa zdráhajú o svojej skúsenosti hovoriť.

Deň  18. október bol stanovený za Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi a v tomto roku si ho pripomíname už po ôsmy raz.   Slovenská republika si pri tejto príležitosti pripravila niekoľko zaujímavých aktivít.

Vďaka projektu "Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych  komunít a rozvoj referenčného mechanizmu", ktorý realizujeme s podporou Európskej komisie, bolo v priebehu roka 2014 vyškolených už vyše 300 ľudí z rôznych cieľových skupín.
Pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR ako aj odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra poskytli účastníkom školení rozšírené poznatky v oblasti obchodovania s ľuďmi, rovnako ako aj možnosť zapojenia sa do referenčného mechanizmu tak, aby sa obetiam obchodovania s ľuďmi poskytla adekvátna pomoc a uľahčilo sa odhaľovanie tohto trestného činu. Vzhľadom k aktuálnosti tejto témy sa v júni 2014 školenia zúčastnili aj regionálni pracovníci Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Ďalšou z aktivít realizovaných v rámci tohto  projektu je aj medzinárodná konferencia, ktorá sa koná v Bratislave v dňoch 16. – 17. októbra 2014 v hoteli Chopin. Cieľom konferencie, na ktorej sa zúčastnia odborníci z viacerých krajín Európskej únie, je výmena praktických skúseností a poznatkov v oblasti obchodovania s ľuďmi so zameraním sa na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, odhaľovanie tohto trestného činu, prevenciu a partnerstvo v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Medzi vystupujúcimi budú prítomní aj zástupcovia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nakoľko táto krajina už dlhodobo patrí medzi najčastejšiu cieľovú krajinu, kde sú občania Slovenskej republiky vykorisťovaní.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky finančne podporilo aj filmový festival SPOLU PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI, ktorý realizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s partnermi. Festival sa  uskutoční 17. októbra 2014 so začiatkom o 17.30 v priestoroch kina Lumiére. Cieľom festivalu je priblížiť problematiku jedného z najskrytejších zločinov súčasnosti. Festival ponúkne kolekciu rôznorodých snímok slovenskej i zahraničnej produkcie spolu so sprievodným programom a panelovou diskusiou.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz