Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Antibyrokratický portál OverSi.gov.sk aktívne využíva niekoľko tisícok zamestnancov ministerstva vnútra

18. 11. 2018

oversi-logo

Antibyrokratický portál OverSi.gov.sk je po  necelých dvoch mesiacoch od jeho spustenia hodnotený zo strany laickej aj odbornej verejnosti pozitívne. Za september a október 2018 úrady získali cez portál OverSi.gov.sk viac ako 23-tisíc výpisov z obchodného registra a listov vlastníctva v hodnote 139.281 eur. V prvej etape portál zabezpečil podporu hlavne zamestnancom MV SR.

Účelom portálu OverSi.gov.sk je pomoc úradom pri získavaní výpisov, ktoré podľa zákona proti byrokracii už nemôžu pýtať od občanov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zveril jeho realizáciu spoločnosti DXC Technology.

Zákon proti byrokracii vstúpil do platnosti 1. septembra a portál začal od tohto dňa šetriť čas a peniaze občanom aj podnikateľom, ktorí už nemusia prácne zháňať a dokladovať potvrdenia a výpisy, ale priamo na jednom mieste vybavia, čo potrebujú. Projekt OverSi.gov.sk získal Cenu ITAPA 2018. V praxi to znamená, že úradníci majú zákonnú povinnosť sami si získať niektoré potvrdenia či výpisy vydané inými štátnymi úradmi a nezaťažovať touto
povinnosťou občanov.

Od začiatku septembra 2018 už nemusia občania ani podnikatelia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra, ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. "Začali sme tým, že portál OverSi zabezpečil podporu viac ako 5000 pracovníkom v rámci Ministerstva vnútra SR. Od 1. januára 2019 sa občania odbremenia od povinnosti dokladovať výpis a odpis z registra trestov a následne v ďalších etapách bude portál OverSi sprístupnený ďalším útvarom, ktoré sú súčasťou Ministerstva vnútra SR a slúžia občanom," povedal generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo.

Počas ani nie dvojmesačnej účinnosti novej legislatívy pri vybavovaní záležitostí na klientskych centrách a ostatných pracoviskách v gescii MV SR na správnych poplatkoch občania ušetrili najmenej 60-tisíc eur

Zamestnanci poskytujúci služby v klientskych centrách zriadených ministerstvom vnútra prostredníctvom antibyrokratického portálu oversi.gov.sk takto získali takmer 3500 výpisov z listov vlastníctva, čím
občanom ušetrili vyše 27-tisíc eur na správnych poplatkoch. Ďalších takmer 30-tisíc eur občanom ušetrili pri výpisoch z registra právnických osôb – od 1. septembra 2018 si ich cez portál oversi.gov.sk úradníci sami získali v 6500 prípadoch. Nezanedbateľná je aj časová úspora, keďže občania už nemusia obiehať iné úrady so žiadosťami o vydanie potrebných výpisov.

Projekt vytvára podmienky na zapojenie všetkých organizácií verejnej správy cez rôzne typy sietí. Prístup je možný pomocou bežného webového prehliadača cez zabezpečenú sieť Govnet alebo cez internetový uzol do siete Govnet. Týmto spôsobom je možné pripojiť ľubovoľnú organizáciu štátnej a verejnej správy. Využíva sa cloudové riešenie, je nasadené v rámci vládneho cloudu Ministerstva vnútra SR. Dodávateľská spoločnosť na dennej báze vykonáva dôležité aktualizácie a monitoring, aby táto služba fungovala plynule.
Na ďalšom rozvoji a možnostiach využitia portálu sa ešte stále pracuje. Portál OverSi.gov.sk by mal umožniť aj získavanie potvrdenia o návšteve školy či výpisov z pohľadávok voči štátu (sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní). Projekt by mal priniesť aj výrazné zníženie objemu tlače papierových výpisov a teda bude mať tiež priaznivý enviromentálny prínos. 


 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz