Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. jún 2023, štvrtok
 

Bilancia reformy ESO po dvoch rokoch

23. 10. 2014

eso-ikona

Priebeh reformy ESO /Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa/, jej kľúčové míľniky, nastavenie moderného konceptu fungovania štátnej správy ako aj  dosiahnuté výsledky boli témou hodnotiaceho stretnutia ministra vnútra Roberta Kaliňáka a jeho tímu s médiami.

Vládny program ESO odštartoval pred dvoma rokmi a má za cieľ zefektívniť fungovanie, zmodernizovať výkon a zvýšiť transparentnosť štátnej správy na Slovensku. Vedúca služobného úradu Denisa Saková zrekapitulovala základné piliere optimalizácie verejnej správy – integráciu miestnej štátnej správy do systému 72 okresných úradov, ako aj  racionalizáciu obslužných činností rezortu prostredníctvom vytvorených centier podpory.

Komunikácia občana s úradmi štátnej správy je v rámci reformy posunutá do modernejšieho konceptu vo forme klientskych centier (systém front-office/back office). Tie sa postupne uvádzajú do prevádzky pri okresných úradoch, pričom pre občanov predstavujú pracovisko štátnej správy, kde postupne na jednej adrese v meste vybavia komplet agendu – od osvedčenia listín a podpisov, cez živnosti, kataster, dopravný inšpektorát, dokladovú agendu, až po záležitosti lesného a pozemkového úradu či životného prostredia.

Do konca roka 2014 chce rezort vnútra sprevádzkovať klientske centrá štátnej správy v nasledovných mestách: Bánovce nad Bebravou, Levoča, Zlaté Moravce,  Púchov, Trnava,  Bytča,  Humenné, Gelnica,  Nové Mesto nad Váhom,  Veľký Krtíš, Hlohovec,  Ilava, Košice,  Myjava, Partizánske,  Sabinov, Krupina,  Detva,  Žarnovica a v mestách mimo okresu:  Štúrovo, Želiezovce, Šahy, Spišská Stará Ves a Veľké Kapušany (splnenie podmienky 50 km alebo 1 hod. verejnou dopravou  dostupnosti klientskeho centra pre občana).

Na príkladoch živnostenskej agendy demonštrovala Denisa Saková mapovanie procesov, ktoré bolo použité ako základ na zoptimalizovanie výkonu na danej agende tak, aby boli občania vybavovaní čo najplynulejšie a zároveň bola mapovaná efektivita výkonu kompetentného zamestnanca. Tento systém práce bude postupne implementovaný do všetkých agend a okrem pozitívneho vplyvu na občanov má zabezpečiť aj férovosť v odmeňovaní štátnych zamestnancov.

Generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Adrián Jenčo prezentoval prítomným štatistiky po roku fungovania prvého klientskeho centra v Nitre, ktoré za 9 mesiacov tohto roka navštívilo takmer 60-tisíc občanov ako aj výstupy ďalšieho nového komunikačného kanála – call centra MV, ktoré bezplatne na linke 0800 222 222 podáva občanom potrebné informácie aj ku fungovaniu či agende klientskych centier.  Od septembra je novou službou poskytovanou na klientskych centrách aj zhotovovanie výpisov z Obchodného registra, postupne sa na vybraných pracoviskách testuje elektronický platobný systém E-kolok, využívanie ktorého uľahčí občanom úhradu správnych poplatkov. Rezort vnútra v súčasnosti pracuje na spustení služby SMS notifikácie o prijatí či vybavení žiadosti občana a pripravuje elektronické služby v oblasti evidencie vozidiel, opis účtovnej uzávierky a výpis z Registra trestov.

Riaditeľ kontrolingu sekcie ekonomiky Peter Lempeľ sa venoval oblasti konsolidácii štátneho majetku (primárne nehnuteľností), spoločnému obstarávaniu  a systému kalkulácie úspor, dosiahnutie ktorých bolo jedným z hlavných cieľov reformy. Celkové úspory v dôsledku opatrení reformy ESO v rokoch 20133- 2015 dosiahnu úroveň min. 696 mil. EUR.  

Minister vnútra ohodnotil dosiaľ zrealizované kroky reformy ESO ako úspešný základ pre fungovanie efektívnej, otvorenej a spoľahlivej štátnej správy na Slovensku.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz