Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2019, piatok
 

Brexit - čo z neho vyplýva?

17. 03. 2019

Na tomto mieste budeme postupne sprístupňovať  informácie dôležité pre slovenskú verejnosť v súvislosti s avizovaným odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a severného Írska  z Európskej únie.  O odchode občania UK rozhodli v referende 23. júna 2016.

 

  Pripravované zmeny v našej legislatíve

Vláda SR na svojom zasadnutí stredu 13. marca 2018  schválila návrh zákona, ktorý formou prechodných ustanovení upravuje viacero zákonov pre prípad tvrdého brexitu. Zámerom je prijať potrebné opatrenia, ktoré SR pripravia na túto situáciu a minimalizujú aspoň niektoré, bezprostredne hroziace negatívne dosahy.

Vzhľadom na aktuálny vývoj bolo plánovanie núdzových opatrení pre prípad brexitu bez dohody v poslednom období zintenzívnené. Legislatívou bude v prípade jej schválenia parlamentom pozmenených 19 zákonov, okrem iných napríklad zákon o daňových poradcoch, zákon o príspevku na pohreb, zákon o sociálnom poistení či zákon o službách zamestnanosti. Materiál rieši aj pobytové práva, otázky štúdia vo Veľkej Británii,  takisto uznávanie vodičských preukazov.  

Občania UK na Slovensku

Úrad hraničnej a cudzineckej polície zverejnil informácie o pobyte občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR v súvislosti s Brexitom.


Informácie ostatných rezortov a inštitúcií

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy