Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Brexit - čo z neho vyplýva?

10. 10. 2019

Na tomto mieste sprístupňujeme  informácie dôležité pre slovenskú verejnosť v súvislosti s avizovaným odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a severného Írska  z Európskej únie.  O odchode občania UK rozhodli v referende 23. júna 2016.

 

Zmeny v našej legislatíve

Vláda SR na svojom zasadnutí 13. marca 2018  schválila úpravy viacerých zákonov pre prípad tvrdého brexitu. Zámerom bolo prijať potrebné opatrenia, ktoré SR pripravia na túto situáciu a minimalizujú aspoň niektoré, bezprostredne hroziace negatívne dosahy. Okrem iných napríklad zákon o daňových poradcoch, zákon o príspevku na pohreb, zákon o sociálnom poistení či zákon o službách zamestnanosti. Taktiež pobytové práva, otázky štúdia vo Veľkej Británii,  ako aj uznávanie vodičských preukazov.  

Občania UK na Slovensku

Ak dôjde k dohode, občania Spojeného kráľovstva budú môcť naďalej prichádzať a usadiť sa v SR za rovnakých podmienok ako občania EÚ až do konca prechodného obdobia, t. j. do 31.12.2020.

Ak nedôjde k dohode, t.j. nebude ani žiadne prechodné obdobie, občania Spojeného kráľovstva žijúci v SR ku dňu brexitu budú môcť aj naďalej pokračovať v pobyte v SR. Preukaz o pobyte občana EÚ si bude možné vymeniť do 31.12.2020. Občania Spojeného kráľovstva prichádzajúci do SR po brexite budú považovaní za občanov tretích krajín a budú musieť požiadať o povolenie na pobyt spôsobom a za splnenia všetkých podmietok platných pre občanov tretích krajín.

Úrad hraničnej a cudzineckej polície zverejnil podrobnejšie informácie o pobyte občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR v súvislosti s Brexitom.


Informácie ostatných rezortov a inštitúcií

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz