Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Brexit: občania Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sú od 1. januára príslušníkmi tretích krajín

31. 12. 2020

vlajky EÚ a VB na mape

Od 1. januára 2021 začínajú platiť nové podmienky pre vstup občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nakoľko strácajú právo na voľný pohyb a pobyt podľa práva Európskej únie. Budú považovaní za štátnych príslušníkov tretích krajín podľa Nariadenia EÚ 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice.

 

Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov Európskej únie sa podľa Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu bude vzťahovať už iba na tých občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov, ktorí využívali právo voľného pohybu a pobytu na území členských štátov pred 1. januárom 2021 / § 131j ods. 1 až 3 a § 131j ods. 4 alebo 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov/.

Táto skutočnosť má v súčasnosti významný dopad na podmienky vstupu  občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov na územie Slovenskej republiky cez vonkajšie hranice.

V súlade s Odporúčaním Rady (EÚ) 2020/912  z 30. júna 2020  o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné a o možnom zrušení tohto obmedzenia nebude umožnený vstup občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov, ktorí nemajú na území Slovenskej republiky alebo iných členských štátov Európskej únie priznané právo na pobyt podľa dohody o vystúpení /nevzťahuje sa na nich niektoré z ustanovení § 131j ods. 1 až 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov/.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz